ฟรี!

NIDA OPEN HOUSE 2017 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
.
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
.
เวลา 09.00 - 12.00 น.
- เสวนาวิชาการ หัวข้อ "Start-Up 4.0" เคล็ดลับทำธุรกิจส่วนตัวให้รุ่ง"
- พบกับ กิจกรรมออกบูธ / นิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ / การเล่นเกมส์ / รับรางวัลและของที่ระลึกมากมาย
.
เวลา 13.00 - 16.00 น.
- เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ ณ ห้อง 3001, 6001 - 6005 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- HR Clinic (คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
- GSPA ยึดมั่นคุณธรรม สร้างผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง - Change Leader with Integrity (คณะรัฐประศาสนศาสตร์)
- ภาษาพาสนุก (คณะภาษาและการสื่อสาร)
- ส.ส.ส. - เสี่ยง เสร็จ สาด (คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ)
- ตามล่าขุมทรัพย์สิ่งแวดล้อม (Environmental Treasure Hunt)
- กฎหมายกับกลยุทธ์สามก๊ก (คณะนิติศาสตร์)
.
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfw6ahXFnVdxjoNG…/viewform…
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา : 02 727 3365 - 66, 3378 - 79