นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกาพบว่า ฝาแฝดมีโอกาสที่จะมีอายุยืนกว่าคนทั่วไป

แม้จะมีงานวิจัยเกี่ยวกับฝาแฝดมากมาย แต่ล่าสุด เพิ่งจะมีงานวิจัยจาก PLOS ONE ที่ดูความสัมพันธ์ระหว่างการมีฝาแฝดกับอายุขัย จากการวิเคราะห์ นักวิจัยพบว่า ฝาแฝดมักจะมีอัตราการเสียชีวิตที่น้อยกว่าไม่ว่าจะเพศใดวัยใดก็ตาม

"เราพบว่าในเกือบทุกช่วงอายุ แฝดฝาเดียวกันมักจะมีอายุยืนมากกว่าฝาแฝดคนละฝา และแฝดคนละฝาก็จะมีอายุยืนกว่าคนทั่วไป" เดวิด ชอร์โรว์ นักวิจัยสัตว์น้ำและการประมง มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เผย

การศึกษาครั้งนี้ นักวิจัยได้ศึกษาข้อมูลทะเบียนฝาแฝดของชาวเดนมาร์ก โดยนักวิจัยได้เน้นการศึกษาไปที่ฝาแฝด 2,932 คู่ที่มีเพศเดียวกันที่อายุประมาณ 10 ปีในช่วงปี 1870 ถึง 1900 จากนั้นนักวิจัยได้ดูเปรียบเทียบอายุที่ฝาแฝดเหล่านั้นเสียชีวิตกับอายุของประชากรโดยรวมของชาวเดนมาร์ก

สำหรับเพศชายนั้น นักวิจัยพบว่า การมีฝาแฝดจะเริ่มมีประโยชน์ประมาณช่วงอายุกลางวัย 40 ปี แตกต่างจากคนทั่วไปมากถึง 6 เปอร์เซ็นต์ กล่าวคือ หากมีผู้ชาย 100 คนคิดเป็นประชากรทั้งหมด จะมีอยู่ 84 คนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อตอนอายุ 45 ปี แต่หากเป็นฝาแฝด จะมีคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในช่วงอายุนั้นถึง 90 คน สำหรับผู้หญิง การมีฝาแฝดจะเริ่มมีประโยชน์ในช่วงต้นวัย 60 ปี

อ้างอิง: University of Washington. (2016, August 18). Twins, especially male identical twins, live longer. ScienceDaily. Retrieved August 21, 2016 from www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160818170156.htm

งานวิจัย: David J. Sharrow, James J. Anderson. A Twin Protection Effect? Explaining Twin Survival Advantages with a Two-Process Mortality Model. PLOS ONE, 2016; 11 (5): e0154774 DOI:10.1371/journal.pone.0154774