ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
ช่วยหามุม ผ่านจุด x, yWarintorn Gaewmee8370