ภาพเมืองไทยในอดีต (๓)


ต่อจากกระทู้
http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Cid=18&Pid=36349

ประเดิมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ในสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ทรงฉายพร้อมด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
16 ก.ย. 2548 14:28
84 ความเห็น
40331 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย เทาชมพู


จำชายหนุ่มแต่งเครื่องแบบทหารได้ไหมคะ
เอลวิส เพรสลีย์ 'The King' ของโลกมายา
แต่งกายในเรื่อง G.I.Blues
เข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
เมื่อเสด็จเยือนโรงถ่ายภาพยนตร์
ในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา เมื่อพ.ศ. 2503
16 ก.ย. 2548 14:35


ความคิดเห็นที่ 2 โดย เทาชมพู


วอลท์ ดิสนีย์ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เมื่อครั้งเสด็จดิสนีย์แลนด์
ในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2503
16 ก.ย. 2548 14:39


ความคิดเห็นที่ 3 โดย Nuchana


องค์ไหนค่ะนี่
16 ก.ย. 2548 19:00


ความคิดเห็นที่ 4 โดย Nuchana


อาจารย์เทาฯช่วยบรรยายภาพที่ 3 ให้หน่อยนะคะ
รูปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ และ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ
16 ก.ย. 2548 19:22


ความคิดเห็นที่ 5 โดย เทาชมพู

ภาพที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุ้มสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฯ ค่ะ
17 ก.ย. 2548 09:12


ความคิดเห็นที่ 6 โดย เทาชมพู


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดนตรีพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
http://kanchanapisek.or.th
17 ก.ย. 2548 09:53


ความคิดเห็นที่ 7 โดย เทาชมพู


พระบรมฉายาลักณ์ เมื่อทรงดนตรีร่วมกัน อีกภาพหนึ่ง
17 ก.ย. 2548 09:56


ความคิดเห็นที่ 8 โดย เทาชมพู


ทรงดนตรีร่วมกัน ภาพที่ 3
17 ก.ย. 2548 09:57


ความคิดเห็นที่ 9 โดย เทาชมพู


ภาพนี้คุณ paganini คงชอบมาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดนตรีร่วมกับนักดนตรีชื่อดังของอเมริกา
เบนนี่ กู๊ดแมน และหลุยส์ อาร์มสตรอง
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2503
17 ก.ย. 2548 09:59


ความคิดเห็นที่ 10 โดย เทาชมพู


พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรี ลายคราม (รุ่นแรก) ณ วังอัศวิน
จากซ้าย ม.ล.ประพันธ์ สนิทวงศ์ ทรัมโบน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคลาริเนต
ม.จ.ชุมปกบุตร ชุมพล ทรงทรัมเปต
ม.ล.อัศนี ปราโมช ทรัมเปต
และ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ทูบา
17 ก.ย. 2548 10:02


ความคิดเห็นที่ 11 โดย ดารากร


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งทรงศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 ก.ย. 2548 00:21


ความคิดเห็นที่ 12 โดย ดารากร


อีกรูปค่ะ
18 ก.ย. 2548 00:24


ความคิดเห็นที่ 13 โดย ดารากร


ทรงเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะอักษรศาสตร์
18 ก.ย. 2548 00:37


ความคิดเห็นที่ 14 โดย เทาชมพู


ใจตรงกันค่ะ คุณดารากร
พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อครั้งทรงศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 ก.ย. 2548 08:12


ความคิดเห็นที่ 15 โดย เทาชมพู


สมเด็จพระเทพฯ เมื่อทรงพระเยาว์
18 ก.ย. 2548 08:14


ความคิดเห็นที่ 16 โดย เทาชมพู


สมเด็จพระเทพฯ และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ
18 ก.ย. 2548 08:17


ความคิดเห็นที่ 17 โดย เทาชมพู


สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงอุ้มสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เมื่อทรงพระเยาว์
18 ก.ย. 2548 08:19


ความคิดเห็นที่ 18 โดย เทาชมพู


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ เมื่อทรงพระเยาว์
18 ก.ย. 2548 08:20


ความคิดเห็นที่ 19 โดย เทาชมพู


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ
19 ก.ย. 2548 09:26


ความคิดเห็นที่ 20 โดย เทาชมพู


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
19 ก.ย. 2548 09:27

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น