สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (๒)


ต่อจากกระทู้
http://www.vcharkarn.com/snippets/vcafe/show_message.php?Cid=18&Pid=24641&ooc=3

ต่อมา สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลา ฯ มีลายพระหัตถ์มาขอพระราชานุญาตจากสมเด็จพระมาตุจฉาเจ้าฯ เพื่อทรงหมั้นนางสาวสังวาลย์
พระบรมราชชนนีทรงรักพระราชโอรสที่เหลืออยู่เพียงพระองค์เดียวดังแก้วตาดวงใจ มีหรือจะขัดพระทัย พระราชโอรส ก็ได้รับพระราชานุญาตตามพระประสงค์
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ จึงพาพระคู่หมั้นเสด็จกลับมาสยาม สมเด็จพระมาตุจฉาฯ นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสกสมรส

เมื่อพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว ทรงถามถึงความเป็นมาของพระคู่หมั้น เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ ก็ทรงมีลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลว่า

" สังวาลย์เป็นกำพร้า...แต่งงานแล้วก็มาใช้นามสกุลหม่อมฉัน หม่อมฉันไม่ได้เลือกเมียด้วยสกุลรุนชาติ ต้องเกิดเป็นอย่างนั้น ต้องเกิดเป็นอย่างนี้ คนเราเลือกเกิดไม่ได้ หม่อมฉันเลือกคนดี ทุกข์สุขเป็นเรื่องของหม่อมฉันเอง"

พิธีเสกสมรสหาอ่านได้ในกระทู้ "เจ้าพระยามหิธร" ทรงจดทะเบียนสมรสตามแบบแผนของราชสำนัก ซึ่งเป็นของใหม่มากในสมัยนั้น

หลังจากเสกสมรสแล้ว สมเด็จพระมาตุจฉาก็ต้องทรงอยู่ห่างพระราชโอรสอีกครั้ง เมื่อพระองค์ท่านและพระสุณิสากลับไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา แต่ก็ไม่ได้ทรงอยู่เฉยๆ โปรดเสด็จไปตามหัวเมืองต่างๆ พร้อมกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนี บางครั้งก็ขึ้นทางเหนือ หรือไปตามจังหวัดในภาคกลาง
เรื่องเสด็จไปตามหัวเมืองเป็นเรื่องที่โปรดปรานมาก ทำให้ทรงพระสำราญทั้งพระหฤทัยและพระวรกาย ชนิดที่ว่าถ้าไม่ได้เสด็จแล้วจะไม่ทรงสบาย เวลาเสด็จก็คล้ายๆ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 คือไม่ทำเป็นเรื่องเอิกเกริก ทรงเปิดโอกาสให้ราษฎรข้าเฝ้าได้ใกล้ชิด รับรู้ทุกข์สุขของพวกเขา ถ้าหากว่าทรงช่วยเหลือจุนเจือได้ไม่ว่ากับวัด โรงพยาบาลหรือโรงเรียน ก็จะพระราชทานทรัพย์ให้เป็นประจำ

พระพลานามัยของสมเด็จพระมาตุจฉาฯ นับว่าแข็งแรงเมื่อเทียบกับสมเด็จพระศรีพัชรินทรฯ ซึ่งความตรากตรำหนักในภาระราชการแผ่นดินสมัยที่ทรงดำรงตำแหน่ง "สมเด็จรีเยนต์" เมื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จยุโรปครั้งแรก ทำให้มีผลเสียต่อพระสุขภาพต่อเนื่องยาวนาน อย่างหนึ่งก็คือโรคบรรทมไม่หลับ และอีกอย่างคือไตวายเรื้อรัง ต่อมาเมื่อสิ้นรัชกาลที่ 5 แล้ว ทรงกลายเป็นคนป่วยเรื้อรัง บางครั้งก็ดีขึ้น บางครั้งก็ทรุดลงไป เมื่อทรงทราบว่าพระโรคที่เป็น ไม่มีวันหายขาด ก็ทรงปล่อยให้เป็นไปอย่างไม่อาลัยไยดี หมอสมิธซึ่งเป็นแพทย์ประจำพระองค์ก็ได้แต่รักษาประคองพระอาการเอาไว้มิให้ทรุดลงเร็วเกินไป
พระอาการทั้งหมดนี้สมเด็จพระมาตุจฉาฯทรงเข้าพระทัยดี ทรงห่วงใยเสด็จไปเยี่ยมเยียนพระอาการ แม้จะไม่บ่อยนักแต่ก็เสมอต้นเสมอปลาย แม้ในช่วงที่สมเด็จพระศรีพัชรินทรฯทรงมีพระอารมณ์อย่างคนป่วย ที่ผู้ใกล้ชิดจะต้องอดทน ก็ทรงมีพระเมตตากรุณาอย่าสม่ำเสมอ ไม่เคยถือสา
ความเมตตาของสมเด็จพระมาตุจฉา เผื่อแผ่กว้างไกลไปถึงราษฎร มากเสียกว่าผู้ใกล้ชิดพระองค์ เคยรับสั่งว่า
" ฉันน่ะไม่เคยขี้เหนียวหรอก แต่เห็นเสียแล้ว เมื่อเวลาฉันมีบุญน่ะ ล้วนแต่มาห้อมล้อมฉันทั้งนั้นแหละ เวลามีงานมีการอะไร ฉันก็ช่วยเต็มที่ไม่ขัด แต่พอฉันตก ก็หันหนีหมด ไปเข้าตามผู้ที่มีบุญต่อไป ฉะนั้น ฉันจึงตัดสินใจไม่ทำบุญกับคนรู้จัก แต่จะทำการกุศลทั่วไป"
20 ธ.ค. 2547 09:54
90 ความเห็น
30869 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย เทาชมพู

ขอแวะออกนอกเส้นทางเล่าถึงสมเด็จพระศรีพัชรินทรฯ ในรัชกาลที่ 6 ช่วงปลายในพระชนม์ชีพหน่อยนะคะในรัชกาลที่ 6 สมเด็จพระศรีพัชรินทรฯ ประทับอยู่ที่วังพญาไท( บริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในปัจจุบัน)จนเสด็จสวรรคต แบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีและบรรยากาศในวังยังดำรงรักษาไว้เหมือนในรัชกาลก่อน

สมเด็จพระศรีพัชรินทรฯ ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องบรรม ผู้ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เข้าเฝ้าก็เข้าเฝ้าในห้องบรรทมนั่นเอง แต่อาจจะต้องรออยู่หลายๆชั่วโมงในห้องโถงก่อนถึงเวลา

ทรงใช้เวลากลางคืนมากกว่ากลางวัน คือตื่นบรรทมราวๆตอนค่ำ และเข้าบรรทมอีกครั้งตอนเช้า ถ้าไม่มีพระราชพิธีที่จะต้องเสด็จออกไปก็แทบจะมิได้ลุกจากพระแท่นบรรทมเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะในตอนปีท้ายๆก่อนเสด็จสวรรคต

สมเด็จพระศรีพัชรินทรฯ มิได้ทรงเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการบ้านเมืองอีกในรัชกาลที่ 6 แต่ก็มิได้ทรงเก็บตัวจากโลกภายนอก ยังทรงสนพระทัยเรื่องความเป็นไปของโลกอยู่มากโดยเฉพาะเรื่องต่างประเทศ ทรงรอบรู้ถึงพระราชวงศ์ต่างๆในยุโรปเป็นอย่างดี รับสั่งกับหมอสมิธแพทย์ประจำพระองค์ได้อย่างละเอียดลออกว่าหมอเองเสียอีก นอกจากนี้ โปรดให้มีผู้เข้าเฝ้าอยู่เสมอ ไม่โปรดที่จะทรงอยู่ตามลำพัง

หมอสมิธเล่าตอนหนึ่งว่า

"สำหรับสมเด็จพระพันปีหลวง การพูดคุยดูจะเป็นกิจกรรมหลักในฃีวิตของพระองค์ และพระองค์ไม่เคยที่จะทรงเบื่อหน่าย

หากจะทรงเศร้าพระทัยมากกว่าถ้าไม่มีใครมาพูดคุยด้วย

คืนหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระองค์ภายในห้องบรรทม ข้าพเจ้าได้พบพระองค์กำลังทรงพระกันแสง

และดูเหมือนทรงว้าเหว่พระทัยอย่างที่สุด (สะอื้น) พระโอรสต่างก็พากันเสด็จกลับไปหมด ไม่มีใครสักคนที่จะอยู่พูดคุยกับพระองค์(สะอื้น) ทุกคนล้วนแต่ไม่มีความคิดและนึกถึงแต่ตัวเอง ทอดทิ้งพระองค์ไว้เพียงลำพัง ทั้งๆที่รู้ว่าพระองค์กำลังทรงพระประชวร (สะอื้น) แต่หลังจากนั้นไม่นาน สมเด็จพระพันปีหลวงก็ค่อยๆคลายความโศกเศร้าพระทัยลง ทรงซับพระเนตรและมูลพระนาสิก จากนั้นพระสุรเสียงก็เริ่มแจ่มใส ความทุกข์โศกทั้งปวงกลับจางหายไป เมื่อมีผู้คนมาให้ทรงรับสั่งด้วย"พระมาตุจฉาฯ ทรงมีกิจกรรมหลายอย่างที่ทำให้ไม่ว้าเหว่พระทัย แม้ว่าพระราชโอรสทรงอยู่ห่างไกลมากก็ตาม ทรงมี "หลานย่า" ที่โปรดปรานอีกองค์หนึ่งคือหม่อมเจ้าปิยะรังสิต โอรสองค์ใหญ่ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนชัยนาทนเรนทร ซึ่งทรงอุปการะประดุจพระราชโอรสแท้ๆ
20 ธ.ค. 2547 09:57


ความคิดเห็นที่ 2 โดย พวงร้อย

ดีใจจังที่คุณเทาชมพูกลับมาเล่าต่อ สมเด็จพระพันปีหลวงทรงประชวรด้วยโรคไตอย่าง ร ๕ เลยนะคะ ดิฉันว่า การที่เคยทรงพระครรภ์มาถึง ๑๔ ครั้งนั้น จะมีส่วนทำให้พระวรกายทรุดโทรมลงเป็นอย่างมาก แม้สมเด็จพระพันวัสสาก็ทรงพระครรภ์มาไม่น้อยเช่นกัน แต่คงทรงได้รับยีนส์ที่แข็งแรงนะคะ ถึงได้ไม่มีโรคประจำพระองค์เรื่องสมเด็จพระพันปีหลวงทรงบรรทมกลางวัน จนใครจะเข้าเฝ้าต้องเข้าเฝ้าตอนดึกๆนี่ดิฉันเคยได้อ่านมาจาก เกิดวังปารุสก์ มาบ้าง และจำได้ว่า ทรงกริ้ว ร.๖ ที่ไม่โปรดให้ กรมหลวงพิษณุโลก สมรสกับหม่อมองค์ใหม่ จนถึงกับไม่ทรงตรัสด้วยจนสิ้นพระชนม์ไปเลย ทรงมีพระทัยมั่นคงไม่โยกคลอนได้ง่ายเลยนะคะพระฉายาของสมเด็จพระพันวัสสาฯข้างบนนี่ งามเหลือเกินค่ะ ไม่เคยเห็นมาก่อน เป็นบุญตาจริงๆค่ะ ขอบคุณมากนะคะ คุณเทาชมพูพอจะมีข้อมูลมั้ยคะว่า ทรงฉายเมื่อไหร่ หรือเมื่อทรงมีพระชนม์ได้กี่พรรษา ทรงงามอย่างคลาสสิคที่ดูวัยไม่ออกเลยค่ะ
21 ธ.ค. 2547 13:53


ความคิดเห็นที่ 3 โดย เทาชมพู

ไม่มีข้อมูลเลยค่ะ เดาว่าพระชนม์ประมาณ 20 พรรษา สังเกตจากผ้าจีบสะพายว่าเป็นแฟชั่นช่วงต้นรัชกาลที่ 5 ส่วนผ้าลูกไม้บางเข้ามาในช่วงกลางรัชกาล

ขอเล่าถึงสมเด็จพระศรีพัชรินทรฯ ต่ออีกนิดนะคะ จากที่คุณพวงร้อยเล่านำไว้ความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์ท่านกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ค่อนข้างห่างเหิน ไม่สนิทกันเหมือนเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลก ฯ และพระราชโอรสพระองค์อื่นๆ

พระเจ้าอยู่หัวมักมาเข้าเฝ้าพระบรมราชชนนี น้อยครั้งมาก ครั้งหนึ่งๆก็เข้าเฝ้าประมาณ 1-2 ชั่วโมงเป็นอย่างมาก ผิดกับพระราชอนุชาพระองค์อื่นๆที่จะเข้าเฝ้าจนดึกดื่นค่อนคืนและมาบ่อยความขัดแย้งมีหลายเรื่อง เรื่องสำคัญคือสมเด็จพระศรีพัชรินทรฯ ท่านมีพระราชประสงค์ให้พระเจ้าอยู่หัวอภิเษกสมรส เพื่อความมั่นคงของราชบัลลังก์ แต่ก็ไม่สมพระประสงค์จนแล้วจนรอด

ขนาดทรงหาเจ้านายสตรีให้ทรงเลือก อยู่หลายพระองค์ ก็ไม่สำเร็จเรื่องอื่นๆ ก็คือความรู้สึกของพระเจ้าอยู่หัวว่า " เป็นลูกที่แม่ไม่รัก" ส่วนลูกรักคือเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกฯ จะทูลขออะไรก็ได้ บางเรื่องก็ทูลขอให้พระบรมราชชนนีมาบังคับพระเจ้าอยู่หัวอีกที

เรื่องเหล่านี้จะจริงหรือว่าทรงเข้าพระทัยผิดไปเองก็ตาม ไม่ทราบเหมือนกัน แต่ก็มีผลให้ความสัมพันธ์ห่างเหินไปจนกระทั่งสมเด็จพระศรีพัชรินทรฯ สวรรคตส่วนความสัมพันธ์กับสมเด็จพระมาตุจฉา กลับราบรื่นกว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงเคารพสมเด็จพระมาตุจฉามาก และทรงพระกรุณาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯด้วยดี ไม่มีเรื่องขัดแย้งกัน

แม้จะมีเรื่องการทำงานในกองทัพเรือที่ขลุกขลักบ้าง อย่างที่เล่าข้างบนนี้ แต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะก่อความร้าวฉานระหว่างกันแต่อย่างใด
24 ธ.ค. 2547 13:12


ความคิดเห็นที่ 4 โดย เทาชมพู

สมเด็จพระศรีพัชรินทรฯเสด็จสวรรคต เมื่อพ.ศ. 2462 สมเด็จพระมาตุจฉาฯ ทรงรับการจัดการพระบรมศพ ตั้งแต่สรงน้ำ อัญเชิญขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท บัญชาการฝ่ายใน ถวายพระเพลิงและเก็บพระบรมอัฐิ

แต่พระราชภารกิจก็มิได้สิ้นสุดแค่นี้ เพราะว่างานต่างๆที่เคยเป็นพระราช

ภารกิจของสมเด็จพระศรีพัชรินทรฯ อย่างสภากาชาดไทย ก็ตกมาเป็นภาระของสมเด็จพระมาตุจฉาฯด้วย

ทรงรับเป็นองค์สภานายิกา ด้วยความรับผิดชอบเต็มพระกำลัง พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่น

แม้ทรงพระชรามากพระชนม์ถึง 78 พรรษา ก็ยังเสด็จไปเป็นประธานงานกาชาดประจำปีหลังจากสมเด็จพระศรีพัชรินทรฯสวรรคต พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ก็ได้ทรงพบสตรีหลายท่านผู้เป็นที่พึงพอพระราชหฤทัย หนึ่งในนั้นคือพระสนมเอก พระสุจริตสุดา พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพิธีเสกสมรสโดยทูลเชิญสมเด็จพระมาตุจฉาฯไปพระราชทานน้ำสังข์

เวลาผ่านไปจนถึงปลายรัชกาล เมื่อเจ้าจอมสุวัทนาตั้งครรภ์ พระเจ้าอยู่หัว

โปรดเกล้าฯสถาปนาขึ้นเป็นพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เพื่อพระราชโอรสธิดาในครรภ์จะได้ประสูติเป็นเจ้าฟ้า

เมื่อใกล้ประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี สมเด็จพระมาตุจฉาฯทรงรับภาระทั้งหมดตั้งแต่ต้มน้ำ พระราชทานผ้าทรง และพระแท่นที่เคยประสูติพระราชโอรสธิดามาเอง และทรงเฝ้าอยู่ด้วยตลอดเวลาที่เจ็บพระครรภ์ใกล้ประสูติ

น้ำอุ่นที่ใช้สรงเจ้าฟ้าหลังประสูติ คุณท้าววรจันทร์เป็นคนต้มและต้องสวด

มนตร์อยู่ตลอดเวลา เมื่อประสูติ คุณท้าวก็ฉีกผ้าขาวถวายเจ้าฟ้าเป็นผ้าอ้อม

และเบาะ

เมื่อประสูติเจ้าฟ้าแล้ว สมเด็จพระมาตุจฉาฯ พระราชทานน้ำลูบพระพักตร์พระนางเจ้าสุวัทนาพระนางเจ้าสุวัทนา ทรงยกย่องน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระมาตุจฉาเจ้าว่า

" ไม่ทรงลำเอียงเลย โปรดเสมอกันหมด กระบวนยุติธรรม ๆ จริง ถึงแม้พระมเหสีเทวีองค์อื่นเป็นพระญาติก็ไม่ทรงลำเอียง"
30 ธ.ค. 2547 10:47


ความคิดเห็นที่ 5 โดย เทาชมพู

ในขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประชวรหนัก ทรงเรียกหาสมเด็จป้าตลอดเวลา เมื่อสมเด็จพระมาตุจฉาฯเสด็จไปเยี่ยมพระอาการ พระเจ้าอยู่หัวทูลขอว่า
" ขอฝากลูกด้วย"
หลังจากเห็นพระพักตร์พระราชธิดาแรกประสูติได้ไม่กี่ชั่วโมง พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ก็เสด็จสวรรคต

สมเด็จพระมาตุจฉาฯทรงรับพระนางเจ้าสุวัทนาและสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ให้ประทับที่พระตำหนักสวนหงส์ในพระราชวังดุสิต ทรงรับทำขวัญ ดูและพระอนามัยเจ้าฟ้าอย่างใกล้ชิด

พระนางสุวัทนา เคยตรัสว่า
" ถ้าไม่ได้ท่าน เจ้าฟ้าก็ไม่เป็นพระองค์"
และ
" ท่านเรียกฉันว่า "เธอ" และเรียกเจ้าฟ้าว่า "เจ้าฟ้าหลาน"
สมเด็จพระมาตุจฉาฯ เคยรับสั่งว่า
"เจ้าฟ้านี่ฉันตายก็ตายตาไม่หลับ พระมงกุฎฯทรงฝากฝังเอาไว้"

เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯเจริญพระชนม์ขึ้น เสด็จออกไปประทับที่วังรื่นฤดี สมเด็จพระมาตุจฉาฯก็ยังตรงติดต่อด้วยเสมอ เมื่อมีภาพยนตร์มาให้ฉายให้ดูที่วังสระปทุมก็โปรดให้รับเสด็จมาทอดพระเนตร
เมื่อประชวร ก็ทรงรับมาพยาบาลที่วังสระปทุม
เมื่อแปรพระราชฐาน ก็ทรงพาไปด้วย ยามบ้านเมืองเกิดเปลี่ยนแปลง
เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯเสด็จอังกฤษ พระชนม์ได้ 12 พรรษา ก็เสด็จไปส่งที่วังรื่นฤดี ทรงจูงประคองให้ขึ้นรถ ตรัสว่า
"ไปรักษาพระองค์ แล้วเสด็จกลับมาหาย่า"

ใกล้ปีใหม่แล้ว ถ้าหากว่าเป็นปีก่อนๆที่ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงในประเทศ เราคงจะอวยพรส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่กันได้รื่นเริงกว่านี้
ปีนี้ ดิฉันรู้สึกหดหู่เหลือเกิน คิดว่าพวกเราก็คงรู้สึกคล้ายๆกัน ขออวยพรมิตรของวิชาการดอทคอมให้แคล้วคลาดจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวงในปี 2548
เจอกันหลังปีใหม่ค่ะ
30 ธ.ค. 2547 11:09


ความคิดเห็นที่ 6 โดย พวงร้อย


ขอบคุณคุณเทาชมพูมากค่ะ สองสามวันก่อนกำลังจะเข้ามาคุยต่อ ก็มีเหตุเป็นไปให้ต้องไปรีบศึกษาหาข้อมูลเรื่อง สึนามิ อยู่ เลยไม่ได้มีโอกาสกลับเข้ามาอีกเลยค่ะ นี่เขียนจนมึนเต็มทีเลยเข้ามาพักสมองอ่านเรื่องสมเด็จฯสักหน่อย ทำให้ชุ่มชื่นหัวใจขึ้นมาไม่น้อย มีแรงกลับไปรีเสิร์ชเรื่องที่จะเขียนต่อได้แล้วค่ะ ขอให้คุณเทาชมพูสุขภาพแข็งแรงมีกำลังวังชาดีตลอดไปนะคะ
30 ธ.ค. 2547 11:25


ความคิดเห็นที่ 7 โดย เทาชมพู

ขอบคุณค่ะคุณพวงร้อย ปีใหม่นี้ขอให้คุณพวงร้อยมีสุขภาพที่แข็งแรงสดชื่น เช่นเดียวกันค่ะ

******************************

อย่างที่เราทราบกันแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต โดยปราศจากพระราชโอรสที่จะสืบราชสมบัติต่อไป ราชบัลลังก์ตกอยู่กับสมเด็จพระราชอนุชา "ทูลกระหม่อมเอียดน้อย" พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพ.ศ. 2468สถานการณ์ทางการเมืองและการเงินในสยาม ประสบความผันผวนหลายประการในรัชกาลใหม่ จนกระทั่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 7 ปีหลังครองราชย์สิ่งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสมเด็จพระมาตุจฉาฯ อย่างหนึ่งที่เห็นชัด คือรัฐบาลชุดใหม่หั่นงบประมาณรายได้ของเจ้านายลงไปมาก รายได้ที่สมเด็จฯทรงได้รับบัดนี้เหลือเพียง 75% แต่ว่ารายจ่ายยังคงเดิมต้องทรงรับภาระทั้งหมด ไม่ว่าเรื่องวัง ข้าราชบริพารหรือพระราชโอรส พระราชนัดดา พระญาติที่ทรงอุปถัมภ์อยู่

ถึงกับทรงปรารภว่า

"ฉันได้ถูกลดเงินปีเงินเดือนถึงบาทละสลึง เต็มที เศรษฐกิจก็ตกต่ำ ก็มาคิดตัดรายจ่ายกับหญิงแต๋ว( หม่อมเจ้าหญิงนราวดี เทวกุล) ในบ้านที่ใช้อยู่ เท่าไรก็ไม่สำเร็จ ตั้งเดือนกว่า นั่งคิดอยู่ทุกวัน จะให้พอกับรายได้"
5 ม.ค. 2548 16:45


ความคิดเห็นที่ 8 โดย เทาชมพู

ขอย้อนหลังกลับไปเล่าว่า ในรัชกาลที่ 6 พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในส่วนใหญ่มิได้ประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวังอย่างในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ว่าหลายพระองค์ทรงมีตำหนักอยู่ในสวนสุนันทา เขตพระราชวังดุสิตหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง เจ้านายอยู่ในสภาพ "วังแตก" ข่าวลือต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ล้วนแล้วแต่ชวนให้วิตกกังวล

เจ้านายของตำหนักต่างๆก็ทรงจำต้องปิดตำหนัก ให้ข้าราชบริพารแยกย้ายกันไปดำรงชีวิตเอาเอง ไม่สามารถจะทรงเลี้ยงดูได้เหมือนก่อน พระองค์เองก็ต้องย้ายหลีกเลี่ยงการเมืองไปห่างไกลกรุงเทพ

สมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตรขัติยนารี เสด็จไปประทับกับเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ ฯ ที่เมืองบันดุง อินโดนีเซีย ทั้งสองพระองค์ไม่ได้เสด็จกลับสยามอีกเลยพระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวาปีบุษบากร พระองค์เจ้าเหมวดี พระองค์เจ้าอรประพันธรำไพ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา เสด็จไปพักผ่อนชายทะเลก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วตัดสินพระทัยไม่เสด็จกลับมาที่วังอีกเจ้าจอมทั้งหลายต่างก็แยกย้ายกันออกไป อยู่ต่างจังหวัดถิ่นเดิมบ้าง หรือกลับไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเดิมบ้าง สวนสุนันทาที่เคยงดงามก็ถูกทิ้งเป็นเมืองร้าง

กลายเป็นป่าที่อาศัยของนก หนู กระรอก งู ตำหนักต่างๆก็ทรุดโทรม
5 ม.ค. 2548 16:55


ความคิดเห็นที่ 9 โดย เทาชมพู

ขอโทษที่พิมพ์ลำดับเหตุการณ์สลับกันไปหน่อยค่ะ ความจริงคห.ข้อนี้ควรจะมาก่อนคห. 7-8เริ่มรัชกาลที่ 7 สมเด็จพระปกเกล้าฯทรงเฉลิมพระนามสมเด็จพระมาตุจฉาเจ้า เป็น

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้าความโสมนัสของสมเด็จพระพันวัสสา คือทรงมีพระราชนัดดาพระองค์แรกสมพระทัย

พระสุณิสาประสูติพระราชธิดาพระองค์แรก เมื่อพ.ศ. 2466 คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในรัชกาลปัจจุบัน

เมื่อเสด็จกลับสยาม สมเด็จหญิงพระองค์น้อยมีพระชนม์ได้ 9 เดือน มีพี่เลี้ยงฝรั่งติดตามมาด้วย เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ ประทับทรงงานด้านการแพทย์อยู่ในประเทศ เป็นระยะที่สมเด็จพระพันวัสสาทรงมีความสุขอย่างยิ่ง

ต่อมาก็ทรงมีพระราชนัดดาชายอีกสองพระองค์ สมเด็จพระพันวัสสาทรงมี"ลูกหลาน" พร้อมพรั่ง หลังจากทรงรอคอยมานานหลายปีแต่ความสุขของสมเด็จฯ ก็ไม่ยั่งยืนอยู่นานนัก ทรงผจญกับความทุกข์อย่างแสนสาหัสอีกครั้งเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลาฯ ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการแพทย์ในสยามอย่างหนัก นอกจากในกรุงเทพแล้ว ยังเสด็จไปเชียงใหม่เพื่อทรงงานที่ร.พ. แมคคอมิค ในฐานะแพทย์ประจำบ้าน ทรงตั้งพระทัยจะพาครอบครัวไปอยู่ด้วยกันที่เชียงใหม่ถึงกับทรงซื้อที่ดินเตรียมไว้ปลูกวังที่ประทับ

แต่ยังไม่ทันลงมือ ก็ประชวร

ในหนังสือของคุณสมภพ ระบุไว้เพียงว่า "ประชวรด้วยพระโรคภายใน" ประชวรยาวนานถึงสี่เดือน พระอาการมีแต่ทรงกับทรุด

จนกระทั่งทิวงคต เมื่อพ.ศ. 2472

นับเป็นเหตุการณ์วิปโยคแสนสาหัสของสมเด็จพระพันวัสสาอีกวันหนึ่ง ถึงกับประชวรหนักยาวนานถึง 3 เดือน ผู้ที่ถวายการรักษาดูแลใกล้ชิดคือพระสุณิสา ตั้งพระโอสถถวายวันละ 3-4 ครั้ง จนกระทั่งทุเลาในที่สุด
8 ม.ค. 2548 09:30


ความคิดเห็นที่ 10 โดย นทีสีทันดร

จำได้ว่า เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลาฯ ทิวงคตด้วยโรคฝีในตับครับ(โทษทีครับ ไม่เก่งราชาศัพท์) ส่วนสาเหตุนี้จำไม่ได้ว่าเป็นฝีในตับจากเชื้ออะมีบาหรือเชื้อแบคทีเรีย
8 ม.ค. 2548 14:51


ความคิดเห็นที่ 11 โดย เทาชมพู

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ ทรงเสียผู้ที่เป็นกำลังและมันสมองในเรื่องการจัดหาทุนเข้าสภากาชาดไทย ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับนานประเทศ คือเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ฯ ผู้ต้องเสด็จไปอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร

แต่สมเด็จฯ ก็มิได้ทรงท้อถอย ทรงรับภาระเรื่องสภากาชาดไทยเพียงลำพัง

นาย L.E. Gielgud เขียนไว้ในหนังสือ About It and About คัดข้อความโดยอาจารย์สุกิจ นิมมานเหมินท์ ว่า"...สมเด็จฯ ทรงยึดมั่นในการแต่งพระองค์แบบไทย เช่นเดียวกับทรงยึดมั่นในภาษา ซึ่งดูขัดกับการตกแต่งวังแบบยุโรปของพระองค์ท่าน และขัดกับเครื่องแบบทหารของสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรฯ ที่ภูษาโจง

ฉลองพระองค์ที่ดูเบาบางรัดอยู่ที่บั้นพระองค์ มีพระภูษาทรงสะพายจากพระอังสา มองดูคล้ายผ้าคลุมไหล่ของพวกกรีก

พระเกษาสีเทาจำเริญไว้สั้น และทรงหวีเป็นพุ่ม พระทนต์ดำเนื่องจากเสวยพระศรี

พระราชอัธยาศัยที่ปรากฏดังกล่าวมาเป็นไปในทางโปรดข้างแบบแผนอย่างเก่าๆ ดูขัดกับความสนพระราชหฤทัยในกิจการใหม่ๆ ซึ่งเป็นที่เชื่อถือได้อย่างแน่นอนว่าเกิดจากการทรงสำนึกในพระราชภารกิจต่อประชาชน ความขัดกันนี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกว่าเป็นอุดมคติอย่างยิ่ง ถ้าหากว่าพระมเหสีของพระมหากษัติริย์ทั้งหลายในโลกทรงทำได้เช่นนี้ การปฏิวัติในโลกก็คงมีน้อยกว่าที่มีมาแล้ว และโลกก็คงจะมีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐน้อยลงด้วย
12 ม.ค. 2548 10:24


ความคิดเห็นที่ 12 โดย เทาชมพู

แม้ว่าคณะราษฎร์ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 โดยไม่เสียเลือดเนื้อ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์บ้านเมืองหลังจากนั้นจะสงบราบรื่น คณะผู้ก่อการ เกิดหวาดระแวงกันเองจนนำไปสู่การยึดอำนาจเปลี่ยนรัฐบาล ไม่ได้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยอย่างที่คาดหวังกันไว้

สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ ทรงเห็นความยุ่งยากในบ้านเมือง จึงทรงส่งพระสุณิสาและพระราชนัดดาทั้ง 3 พระองค์เสด็จไปต่างประเทศ ทั้งเพื่อความปลอดภัยและเพื่อพระอนามัยในพระราชนัดดาพระองค์ใหญ่ ที่ไม่สู้แข็งแรงนัก เจ้านายน้อยๆทั้ง 3 พระองค์และพระมารดา จึงได้เสด็จไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ปี 2476

ส่วนทางนี้ สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ ก็ต้องประทับอยู่ ณ วังสระปทุมเพียงลำพังอีกวาระหนึ่ง ทรงศึกษาธรรมะอย่างเคร่งครัดยิ่งขึ้น เสด็จไปฟังพระธรรมเทศนาจากสมเด็จพระพุฒโฆษาจารย์วัดเทพศิรินทร์ ที่มาเทศน์ ณ เรือน ม.จ.ไขศรี ปราโมช ทุกวันอาทิตย์วันหนึ่งมีคนจีนหาบตู้ใส่สินค้าเบ็ดเตล็ดกระจุกกระจิกมาขายในวัง ทรงทอดพระเนตรเห็นเข็มกลัดรูปห่วงโอลิทปิคคล้องกันเป็นรูป 3ห่วง ก็โปรดมาก ทรงแปลความหมายตรงๆว่า ทรงมีห่วงอยู่ 3 ห่วงคือพระราชนัดดาทั้ง 3 พระองค์ จึงทรงซื้อและนำมากลัดติดพระองค์เอาไว้เสมอ

เมื่อมีผู้ท้วงว่า ห่วงนั้นเป็นของเก๊ ไม่มีราคา ก็ตรัสตอบว่า"แกกลัด คนเขานึกว่าเก๊ ฉันกลัดคนเขาไม่นึกหรอก"
12 ม.ค. 2548 10:24


ความคิดเห็นที่ 13 โดย นทีสีทันดร

ขออนุญาตแทรกคุณเทาชมพูหน่อยนะครับ

เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลาฯทรงประชวรด้วยโรคไตพิการเรื้อรังมาตั้งแต่ประทับศึกษาอยู่ที่ประเทศเยอรมนี และหลังจากเข้ารับหน้าที่แพทย์ประจำบ้านที่รพ.แมคคอมิค จ.เชียงใหม่เพียง ๓ สัปดาห์ก็ประชวรด้วยโรคฝีบิดในพระยกนะ(เกิดจากเชื้ออะมีบาครับ... ผู้เขียน)

ตามราชกิจจานุเบกษาระบุไว้ว่า"...ประชวรพระโรคฝีบิดเป็นพิษตั้งยอดอักเสบในพระยกนะและพระโรควักกะพิการ สิ้นพระชนม์ที่วังปทุมวัน..."
12 ม.ค. 2548 16:19


ความคิดเห็นที่ 14 โดย เทาชมพู

ขอบคุณที่มาขยายรายละเอียดค่ะ

สำหรับคนที่ไม่ทราบความหมายของคำราชาศัพท์คำนี้

ยกนะ อ่านว่า ยะกะนะ แปลว่า ตับ ค่ะ
12 ม.ค. 2548 21:41


ความคิดเห็นที่ 15 โดย พวงร้อย

เพิ่งหาเวลามาอ่านได้ค่ะ ขออภัยที่หายไปนาน ขอบคุณคุณเทาชมพูอีกครั้งค่ะ เกร็ดประวัติช่วงนี้ไม่เคยได้รับทราบจากที่ใดมาก่อนเลยค่ะ ได้เข้าใจพระอุปนิสัยของพระองค์ท่านแล้ว รู้สึกเคารพนับถือและปลาบปลื้มที่เรามีเจ้านายที่ทรงมีพระเนตรกว้างไกล พระปัญญาลึกล้ำอย่างพระองค์ท่านนะคะ
16 ม.ค. 2548 10:35


ความคิดเห็นที่ 16 โดย เทาชมพู

คุณพวงร้อยคงจะชอบตอนนี้เช่นกันค่ะหม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล ทรงเล่าถึงสมเด็จพระศรีสวรินทิราไว้ว่า

" สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา ทรงมีพระนิสัยซื่อและไม่โปรดหรือถนัดในการสมาคม ข้าพเจ้ารักและสงสารท่านว่ารับสั่งอะไรตรงๆ

ท่านโปรดตรัสเรื่องในพระธรรม เพราะทุกครั้งที่ทรงเล่าเรื่องวัดและข้อพระธรรมต่างๆแล้ว ดูทรงพระสำราญขึ้นอย่างผิดปรกติ ทั้งนี้เห็นจะเป็นเพราะเคยทรงมีทุกข์มามาก

โดยเฉพาะในเรื่องพระราชโอรสธิดาของพระองค์ท่าน ซึ่งทรงมีถึง 8 พระองค์ และสิ้นพระชนม์แต่มีพระชันษาได้ 18 เป็นอย่างสูง เท่านั้น คงเหลืออยู่ 2 พระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวไลยอลงกรณ์ แลละสมเด็จ

เจ้าฟ้าชายมหิดลอดุลยเดช ซึ่งมีพระชันษาอ่อนกว่าสมเด็จพระบรมฯมหาวชิรุณหิศถึง 14 ปี

แต่ทั้งสองพระองค์ก็ไม่ค่อยทรงรู้จักกันดีกับพระราชมารดานัก เพราะไม่ค่อยได้เสด็จอยู่ด้วยกัน แล้วต่อมาก็สิ้นพระชนม์ถวายให้ทอดพระเนตรหมด จนเหลือแต่สมเด็จฯเสด็จอยู่พระองค์เดียว

แม้จะได้ทรงเป็นสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ด้วยพระราชนัดดาขึ้นทรงราชย์ ก็เป็นเวลาวิกาล บ้านเมืองย่อยยับเปลี่ยนแปลงจนไม่มีสิ่งใดเหลือให้เป็นที่ควรจะชื่นชม นอกจากความดับพระทัยในตอนทรงพระชรา จึงเห็นว่าน่าสงสารนัก

แต่พระองค์ทรงมีความสามารถในทางใช้จ่ายเรื่องเงินทองมาก จนมีพระนามว่าทรงมั่งมีกว่าทุกพระองค์"
18 ม.ค. 2548 16:38


ความคิดเห็นที่ 17 โดย เทาชมพู

ความห่วงใยที่สมเด็จฯมีต่อพระเจ้าหลานเธอทั้งสามพระองค์ จนให้เสด็จไปอยู่ต่างประเทศ นับว่าเป็นความรอบคอบและเล็งเห็นการณ์ไกล

เพราะหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองได้เพียงหนึ่งปีเศษ บ้านเมืองก็เข้าสู่ความเดือดร้อนยุ่งยากยิ่งขึ้นไปอีก แทนที่จะสงบลงแบบไม่เสียเลือดเนื้ออย่างที่ควรจะเป็น ทั้งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แล้ว

เพราะเกิดสงครามกลางเมืองที่เรียกว่า "กบฎบวรเดช" ขึ้นเริ่มต้นด้วยคณะผู้ก่อการฯเกิดแตกแยกกันเองจนถึงกับยึดอำนาจระหว่างกัน ประชาธิปไตยที่เคยเป็นปณิธานในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ต้องหลีกทางให้กับอำนาจเบ็ดเสร็จ ทำให้พระองค์เจ้าบวรเดช อดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมและนายทหารสำคัญจำนวนหนึ่ง มีพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามเป็นหัวหน้า ยกพลจากโคราชลงมาถึงกรุงเทพเพื่อปราบปราม เกิดการต่อสู้กับทางฝ่ายรัฐบาล ที่มีพันโทหลวงพิบูลสงครามเป็นแม่ทัพ ปะทะกันที่ทุ่งบางเขน
23 ม.ค. 2548 09:07


ความคิดเห็นที่ 18 โดย เทาชมพู

เมื่อเกิดการสู้รบ เจ้าพระยาวรพงษ์ฯ เสนาบดีกระทรวงวัง เชิญเสด็จสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯไปประทับที่สวนสุนันทาก่อนเพื่อความปลอดภัย ต่อมาเห็นว่าอาจจะยังไม่ปลอดภัยพอก็เชิญเสด็จย้ายเข้าไปที่พระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง พร้อมด้วยพระราชธิดาที่ยังมีพระชนม์ชีพอยู่เพียงพระองค์เดียวในจำนวนพระราชโอรสธิดา 8 พระองค์ คือสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ฯ และเจ้านายฝ่ายในอื่นๆ รวมทั้งสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์และพระนางเจ้าสุวัทนาด้วยขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯทรงอยู่ที่หัวหิน เมื่อทราบข่าวก็ทรงเป็นห่วง จึงมีพระบรมราชโองการให้เจ้าพระยาวรพงษ์ฯ เชิญเสด็จลี้ภัยไปสงขลาที่สงขลา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พากันมารับเสด็จกันเนืองแน่น เป็นที่ชื่นพระทัย เมืองนี้เป็นที่โปรดปรานของสมเด็จฯ อาจจะเป็นเพราะเป็นเมืองพระนามทรงกรมของพระราชโอรส หรือโปรดภูมิประเทศความเป็นอยู่ และความจงรักภักดีของประชาชน ก็ไม่มีใครทราบ ทรงปลูกต้นปาล์มไว้ที่สวนปาล์ม อำเภอสะเดา และทรงสร้างถนนรอบพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส และเป็นองค์อุปัฏฐากเจ้าอาวาสวัดนั้นจนกระทั่งการต่อสู้จบลงด้วยความพ่ายแพ้ทางฝ่ายพระองค์เจ้าบวรเดช รัฐบาลจึงเชิญเสด็จกลับพร้อมกันทุกพระองค์ หลังจากเสด็จกลับ ข้าราชการที่มารับเสด็จด้วยความภักดี ถูกสอบสวนและปลดออกจากราชการกันหลายคน เช่นหลวงณรงค์วังศาทร นายอำเภอหาดใหญ่แม้ว่าเหตุการณ์ทางบ้านเมืองสงบลงก็จริง แต่สำหรับเจ้านาย และนายทหารกับพลเรือนปัญญาชนอีกมาก ที่เกี่ยวข้องหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกกบฏ ฝันร้ายครั้งใหม่เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเอง
23 ม.ค. 2548 09:09


ความคิดเห็นที่ 19 โดย พวงร้อย

สวัสดีค่ะ คุณเทาชมพู พักนี้ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้คอมพ์เท่าไหร่ เลยมาช้าค่ะ ขออภัยด้วยนะคะยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้สึก "ทึ่ง" มาก ในพระสติปัญญาที่แสนจะล้ำลึกของพระองค์ท่านมากเลยค่ะ แต่ที่ประทับใจที่สุด ก็คือความทรงมี integrity (ขออภัยนึกไม่ออกว่าจะใช้คำไทยว่าอะไรดีค่ะ) มากเลย ทำให้สามารถมองเห็นความสืบต่อของพระอุปนิสัย มาถึงพระราชชนก ซึ่งทรงเลือกพระชายาที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงสมเด็จฯ ทั้งๆที่ในฐานะของกรมสงขลาฯก็สามารถเลือกพระชายาอย่างไรก็ได้ และก็ทำให้เป็นโชคดีของคนไทยนะคะ ขอบคุณที่สรรหาสิ่งดีๆมาให้อ่านค่ะ
24 ม.ค. 2548 12:26


ความคิดเห็นที่ 20 โดย B

คลำหาทางเข้าอยู่พักใหญ่

สวัสดีคุณเทาชมพู คุณพวงร้อย คุณนนทิราและทุกท่านค่ะดีใจที่แวะเข้ามาเรือนไทยในวันนี้ หลังจากห่างหายไปนาน

กำลังไล่อ่านกระทู้และบทความ ขอบพระคุณสำหรับเรื่องดีๆ ในกระทู้นี้ค่ะ
28 ม.ค. 2548 19:12

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น