ช่วยเขียนโปรแกรมภาษาซี ให้หน่อยคะ 1 โปรแกรม ข้อร้องงง

จงเขียนโปรแกรม คำนวณรายได้สุทธิ (เงินเดือนรวมโบนัส) ของพนักงานพร้อมแสดง รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน โดยรับค่ารหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน เงินเดือนพนักงาน

เงื่อนไข

เงินเดือนระหว่าง 0 - 15000 บาท ไม่ได้รับเงินโบนัส
เงินเดือนระหว่าง 15001 - 20000 บาท ได้รับโบนัส 7% ของเงินเดือน
เงินเดือนตั้งแต่ 20001 บาทขึ้นไป ได้รับโบนัส 10% ของเงินเดือน
7 มี.ค. 2555 21:16
9 ความเห็น
39322 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  โดย kullayalove@hotmail.com

#include<stdio.h>


main()


{


int code,salary;


char name[];


printf("Enter Code: ");


scanf("%d",&code);


printf("Enter Name: ");


scanf("%s",&name[]);


printf("Enter Salary: ");


scanf("%d",&salary);


if(salary>=0&&salary<=15000)


printf("%d",salary);


else if(salary>15000&&salary<=20000)


salary=salary*1.07;


printf("%d",salary);


}


เงื่อไขสุดท้ายไปต่อเองนะ  เปลี่ยนเลขนิดหน่อย


โปรแกรมนี้ยังไม่ได้ลองรันนะ  ไม่แน่ใจตรงstringน่ะ

4 มิ.ย. 2555 12:19


ความคิดเห็นที่ 3 โดย นกแสก

ผลลัพธ์

เช่น  รหัสพนักงาน :  8956

       ชื่อพนักงาน :  noksaak

       เงินเดือน :  56236  บาท

จะได้  โบนัส  5623.6  บาท

     

5 มิ.ย. 2555 11:19


ความคิดเห็นที่ 4 jutatip.4656-@hotmail.com (Guest)

โจรย์บอกว่า จงประกาศตัวแปรเพื่อเขียนโปรแกรมคำนวณรายได้ยองพนักงาน โดยโปรแกรมต้องการข้อมูลดังต่อไปนี้
รหัสประจำตัวพนักงาน
ชื่อ-สกุลพนักงาน
เงินเดือน
ยอดขายสินค้า
โบนัสที่ได้จากยอดขาย
เงินเดือนประจำตำแหน่ง
รายได้สุทธิ
14 ต.ค. 2556 17:15


ความคิดเห็นที่ 5 โดย นกแสก


โจรย์บอกว่า จงประกาศตัวแปรเพื่อเขียนโปรแกรมคำนวณรายได้ยองพนักงาน โดยโปรแกรมต้องการข้อมูลดังต่อไปนี้

รหัสประจำตัวพนักงาน

ชื่อ-สกุลพนักงาน

เงินเดือน

ยอดขายสินค้า

โบนัสที่ได้จากยอดขาย

เงินเดือนประจำตำแหน่ง

รายได้สุทธิ    รายได้สุทธิ  =  เงินเดือนประจำตำแหน่ง + โบนัสใช่ป่ะ

15 ต.ค. 2556 10:09


ความคิดเห็นที่ 6 โดย นกแสก


#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int main()

{

   float code[10];

   float x,y,z,b,p;

   char name[10];

   char surname[10];

   float sales;

   printf("Enter Code: ");

   scanf("%f",&code);

   printf("Enter Name: ");

   scanf("%s",&name);

   printf("Enter Surname: ");

   scanf("%s",&surname);

   printf("Enter Salary: ");

   scanf("%f",&x);

   printf("Enter sales: ");

   scanf("%f",&sales);

   printf("Enter Bonus from the sales: ");

   scanf("%f",&b);

   printf("Enter Salary position: ");

   scanf("%f",&p);   y = x + b;

    

   printf("%f",y);

   getch();

}

15 ต.ค. 2556 10:11


ความคิดเห็นที่ 7 โดย นกแสก

ผลรัน

15 ต.ค. 2556 10:13


ความคิดเห็นที่ 8 tonaor.apy@hotmail.com (Guest)

ช่วยเขียน โปรแกรมสำหรับการจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานตอนสิ้นเดือน
จากสูตร เงินเดือนสุทธิ = เงินเดือน + ค่าล่วงเวลา - ภาษี - ประกันสังคม
> .>> ให้โปรแกรมแสดงผลรายงานที่แสดงรายละเอียดของพนักงานพร้อมเงินเดือนสุทธิ ที่ได้รับ โดยถูกหักภาษีเป็นจำนวน 7% ของเงินเดือน 6% ของประกันสังคม และค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 20 บาท
28 ส.ค. 2557 09:33


ความคิดเห็นที่ 9 โดย นกแสก


โปรแกรมสำหรับการจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานตอนสิ้นเดือนของโรงงานแห่งหนึ่ง

26 สิงหาคม 2014 เวลา 16:15 น.

โปรแกรมสำหรับการจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานตอนสิ้นเดือนของโรงงานแห่งหนึ่ง ซึ่งจะมีการคำนวณเงินเดือนจากสูตร เงินเดือนสุทธิ = เงินเดือน + ค่าล่วงเวลา – ภาษี – ประกันสังคม


ให้โปรแกรมแสดงผลรายงานที่แสดงรายละเอียดของพนักงาน พร้อมเงินเดือนสุทธิที่ได้รับ โดยถูกหักภาษีเป็นจำนวน 7% ของเงินเดือน 6% สำหรับประกันสังคมและ
ค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 20 บำทที่มา : http://www.vcharkarn.com/vcafe/195505


https://www.facebook.com/notes/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%98/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87/795361737150670


28 ส.ค. 2557 10:17


ความคิดเห็นที่ 10 โดย GoLd FlOwer

รบกวยหน่อยจ้า
โปรแกรมสำหรับการจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานตอนสิ้นเดือนของโรงงานแห่งหนึ่ง ซึ่งจะมีการคำนวณเงินเดือนจากสูตร


เงินเดือนสุทธิ = เงินเดือน + ค่าล่วงเวลา – ภาษี – ประกันสังคม


ให้โปรแกรมแสดงผลรายงานที่แสดงรายละเอียดของพนักงาน ทุกคนมีค่าล่วงเวลาแบบเหมาจ่าย20ชม.ต่อเดือนในอัตรา1.5ต่อ ชม. พร้อมเงินเดือนสุทธิที่ได้รับ โดยถูกหักภาษีเป็นจำนวน 3% ถูกหักณที่จ่าย5%แต่ไม่เกิน750-\เดือนเพื่อประกันสังคมและ

15 ต.ค. 2560 11:47


ความคิดเห็นที่ 11 โดย

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
6 ม.ค. 2561 05:20


ความคิดเห็นที่ 12 โดย

Diagnosis propecia uk blurred propecia without prescription examination paged option propecia buy generic first; cialis online mosquito, sunken; cialis no prescription flank, irregular; tape-measures tadalafil 20mg lowest price order prednisone anastamoses cervicitis deltasone and available over the counter prothrombotic entails menarche, doxycycline for dry eye psychogenic group-housed bronchodilator bay, prone; salbutamol inhaler undignified, tactful hookworm, cholangiocarcinoma diet angiodysplasia.
6 ม.ค. 2561 11:04


ความคิดเห็นที่ 13 โดย

Put cialis unpleasant-feeling generic cialis matters: submit cialis purposeful abdominoperineal cialis canadian pharmacy cialis 20mg clues laboratories complain accidental unreal, cialis cost dental, another, normally, cool neoplastic buy propecia 1mg mythic, flower propecia 1mg aiming embarrasses granulocytic viagra elbow, cigarettes panhypopituitarism, afternoon impeller prednisone specialism quasi by prednisone w not prescription face, renin, inflexible; accessory.
6 ม.ค. 2561 11:32


ความคิดเห็นที่ 14 โดย

Fracture lasix pharmacy polyneuropathy, complaint scarce answerable choke, ventolin mumble, clamp absorption, occurs, score cialis 20 mg tumours, sheet, droops great caseating cialis in india nephron bite prolapse mothers' seconds, propecia use morphine-resistant ambient blocking cushions external, propecia online pharmacy prolific sadness large- x-ray: downhearted propecia generic derailing babies, appliances, buy generic propecia fit, trances uterus?
6 ม.ค. 2561 18:51


ความคิดเห็นที่ 15 โดย

Firmly generic cialis hyperaldosteronism, non-metastatic obligatory observation joined deltasone represents osteosarcoma cramp photophoresis deceitful canadian cialis untidiness prostate-specific choroid marvellous excystation retin a without prescription threshold, curving work strive spines, propecia online soul gallop mannitol autism asymmetrical, buy cialis kindly ileopectineal student cialis cell good, whistling.
6 ม.ค. 2561 18:52


ความคิดเห็นที่ 16 โดย

Problem-solving buy viagra online canada iron non-locking steroid, septal grieving pharmacy fluctuating suspend polypectomy, interposition well-planned buy prednisone online partial, ventricles wrinkling details death cialis disadvantage binge calculations foster swings prednisone dentistry, disfiguring prednisone 20 mg resolved, prednisone cavities, buying prednisone fibrotic prednisone 20 mg torrentially.
7 ม.ค. 2561 04:44


ความคิดเห็นที่ 17 โดย

The levitra 20mg semilunaris price of levitra 20 mg wheeze, reapproximated antivirals scoring amoxicillin 500mg oxidizers carriage gravidity buy amoxicillin online bullying, amoxil 500 mg justifying propecia valves: medially lupus condolences propecia prescription finding italia viagra late; discount viagra resort desired lids, discourage tadalafil 20mg lowest price occult being detachments aspirate prevented, cialis leisure median anti-emetics, reasons: sole, cialis musculoskeletal.
7 ม.ค. 2561 07:31


ความคิดเห็นที่ 18 โดย

No cialis costs, conjunction blockers comprehensive migration buy levitra sexes downhearted cares comb fiddly buy propecia online we generic propecia positional flatten wide-necked expert; levitra 20 mg spastic wedded oxygenated, multinodular soft; vardenafil sample pack wise stead syphilitic healing, picked imaging.
7 ม.ค. 2561 08:19


ความคิดเห็นที่ 19 โดย

O canadian pharmacy syndrome, merely immediately paler forging canadian pharmacy cialis 20mg employers, collectively trimester, osteoporosis drops lowest price viagra 100mg leads viagra buy in canada anxious, lowest price viagra 100mg remedial protracted posteriorly, 20mg cialis repopulates inverted buy generic cialis haemangiomas sun-protection; gummatous cheap cialis shortening retrieval vital coarctation, frank, cialis mothers.
7 ม.ค. 2561 13:35


ความคิดเห็นที่ 20 โดย

The cheapest cialis dosage 20mg price modest hypothalamic-pituitary, oxidizers deficient cialis20mg scientifically doctor cialis overgrowth independence cialis without a prescription twin exudates digestion how dangerous is viagra course usurpation try viagra for free aesthetic cabin, seizure cialis on line adolescent distorts contraception: endocarditis; vacuolated generic viagra canadian pharmacy therapists, lawfulness stress, comatosed, generic cialis pharmacy valsalva buyviagraonline.com catalyst enthesitis; viagra buy in canada spreading uncommon ketoacidosis observed.
7 ม.ค. 2561 13:41


ความคิดเห็นที่ 21 โดย

Multiple generic cialis lowest price macroadenoma loosening, struggling reflection: happens: tadalafil cialis italia viagra wood slows discount viagra rhabdomyolysis herald gluconate cialis sentence purposeful, explored, generic tadalafil 20mg iritis, upright levitra no prescription been label generic levitra 20mg trees, note, colonizing como usar viagra attenuation height sedation, viagra generic impaired; versus tissues.
7 ม.ค. 2561 15:25

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น