มลพิษทางอากาศนั้นไม่ได้สร้างความเสียหายเพียงเฉพาะกับปอด หัวใจและหลอดเลือดก็ได้รับผลเช่นกัน
ในขณะที่นักกีฬาจากรอบโลกเข้าร่วมแข่งขันในโอลิมปิกที่เบจิง หลายคนนั้นถูกเตือนถึงเรื่องปัญหาเรื่องระบบการหายใจที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากมลภาวะทางอากาศ จากการวิจัยที่เพิ่มสูงขึ้นได้แสดงให้เห็นว่า พวกเขาควรจะนึกถึงผลกระทบที่เป็นพิษของมันที่เกิดขึ้นต่อหัวใจและระบบหลอดเลือดหัวใจด้วย
อ้างอิงจากบทความที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ซึ่งเป็นฉบับของวารสารของ American College of Cardiology (JACC) , มลภาวะทางอากาศนั้นมีผลที่เป็นพิษทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อหัวใจและหลอดเลือดต่างๆ, เพิ่มระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาลของอาการเจ็บป่วยด้านหัวใจและอาจถึงกระทั้งทำให้เสียชีวิตได้
“พวกเราเคยนึกว่ามลภาวะทางอากาศนั้นเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบหลักต่อปอด ตอนนี้พวกเรารู้แล้วว่ามันยังส่งผลเสียต่อหัวใจด้วย” ดร.Robert A. Kloner ,ผู้ซึ่งจบแพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิตและผู้อำนวยการวิจัยที่สถาบันหัวใจของโรงพยาบาล Good Samaritan และศาสตราจารย์ด้านเภสัชศาสตร์ที่คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัย Southern California ซึ่งทั้งสองที่นั้นตั้งอยู่ที่รัฐ Los Angeles
เมื่อมลภาวะได้ถูกรับเข้าไปในร่างกายแล้ว,มันจะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสารที่มีออกซิเจนเป็นศูนย์กลางหรือที่เรียกว่า “ reactive oxygen species “ - การเกิดภาวะ superoxide กับโมเลกุลต่างๆที่สร้างความเสียหายแก่เซลล์,ทำให้เกิดการติดเชื้อในปอดและกระตุ้นผลกระทบที่เป็นอันตรายมากมายในหัวใจและระบบหลอดเลือดหัวใจ การวิจัยในปัจจุบันนั้นชี้ให้เห็นว่ามลพิษทางอากาศที่มีขนาดเล็กมาก (เล็กกว่า 100 นาโนเมตร) เช่นพวกที่มาจากควันท่อไอเสียของรถอาจจะถูกส่งผ่านไปที่กระแสเลือดและสร้างความเสียหายต่อหัวใจและหลอดเลือดต่างๆโดยตรงได้ โดยหัวใจที่สัมผัสกับมลภาวะทางอากาศโดยตรงนั้นแสดงถึงการลดลงอย่างฉับพลันของการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดหัวใจและระบบการทำงานของการปั๊มหัวใจด้วย เช่นเดียวกับแนวโน้มในการเป็นโรค Arrhythmias หรือโรคการเต้นของหัวใจผิดปกติชนิดหนึ่ง โดยอ้างอิงจากการวิจัยที่ทำขึ้นที่สถาบันหัวใจ
“มันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นถึงขนาดหายนะทางด้านสิ่งแวดล้่อมสำหรับมลพิษทางอากาศที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บ” ดร.Boris Z. Simkhovich กล่าว “พวกเรากำลังกล่าวถึงการเพิ่มขึ้นแบบปานกลาง มลพิษทางอากาศนั้นสามารถเป็นอันตรายได้ที่ระดับซึ่งอยู่ในมาตรฐานของคุณภาพอากาศที่เป็นที่ยอมรับกัน”  การค้นคว้าในทั้งมนุษย์และสัตว์นั้นได้แสดงให้เห็นว่าการสัมผัสต่อมลพิษทางอากาศนั้นส่งผลกระทบต่ออัตราการเต้นของหัวใจ,ความดันโลหิต,การทำงานของหลอดเลือด,การแข็งตัวของเลือดและความแตกต่างของอัตราการเต้นของหัวใจ (ซึ่งเป็นปัจจัยในการทำให้เกิดภาวะรบกวนของจังหวะการเต้นของหัวใจ) และเร่งการคืบหน้าของการสะสมของไขมันในหลอดเลือดด้วย
นักวิจัยผู้ซึ่งทำการวิจัยในหมู่ประชาการขนาดใหญ่มาช่วงระยะเวลาหนึ่งนั้นได้พบว่าระดับที่เพิ่มขึ้นของมลพิษทางอากาศนั้นเชื่อมโยงเข้ากับการรับผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคหัวใจ, การเจ็บหน้าอก,อาการเลือดคั่งในหัวใจและแม้่กระทั้งการเสียชีวิตจากโรค arrythmias และภาวะหัวใจล้มเหลว รวมทั้งหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน
คนไข้อายุมากผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจและโรคเบาหวาน (ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่หลอดเลือด) นั้นจะอ่อนไหวต่อผลกระทบของมลพิษทางอากาศอย่างเห็นได้ชัด “คนไข้ที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจนั้นไม่ควรออกกำลังกายข้างนอกในวันที่มีการเพิ่มขึ้นของมลพิษทางอากาศ ในวันที่มลพิษทางอากาศมีสูงมากนั้นพวกเขาควรคิดถึงการอยู่ภายในบ้าน และในฤดูหนาวพวกเขาก็ควรจำกัดการสัมผัสต่อควันหน้าเตาผิงด้วย” ดร.Kloner กล่าว “แน่นอนว่าวิธีแก้ปัญหาที่่แท้จริงนั้นก็คือการลดมลพิษทางอากาศ”


ที่มา http://www.sciencedaily.com/releases/2008/08/080813183554.htm
 

14 ส.ค. 2551 23:29
0 ความเห็น
992907 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น