บทความแนะนำ

บทความบทความการศึกษา-เรียนต่อ

ทำไมต้องเรียนที่  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่ !

ทำไมต้องเรียนที่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่ !

ทำไมต้องเรียนที่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่ !เหตุผลที่ควรเลือกเรียน ป.โท ที่มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่ 1. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

3301 views April 26, 2012

อ่านทั้งหมด

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการตัดสินใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการตัดสินใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการตัดสินใจไปศึกษาต่อต่างประเทศบทความนี้เขียนโดย วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ หากมองย้อนกับไปเมื่อหลายสิบปีก่อน การไปเรียนต่อต่างประเทศถือว่าเป็นเรื่องที่ไกลเกินจินตนาการ

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

2107 views January 10, 2012

อ่านทั้งหมด

นำร่องเทคโนโลยีการศึกษาแนวใหม่ บทเรียนออนไลน์ระดับมัธยมศึกษา ... “SAS Curriculum Pathways” เน้นคิดวิเคราะห์เชิงวิทย์ คณิตอย่างเป็นระบบ

นำร่องเทคโนโลยีการศึกษาแนวใหม่ บทเรียนออนไลน์ระดับมัธยมศึกษา ... “SAS Curriculum Pathways” เน้นคิดวิเคราะห์เชิงวิทย์ คณิตอย่างเป็นระบบ

นำร่องเทคโนโลยีการศึกษาแนวใหม่ บทเรียนออนไลน์ระดับมัธยมศึกษา ... “SAS Curriculum Pathways” เน้นคิดวิเคราะห์เชิงวิทย์ คณิตอย่างเป็นระบบขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือนิตยสารสสวท. กับวิชาการดอทคอม www.ipst.ac.th

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

2980 views December 07, 2011

อ่านทั้งหมด

โครงงานวิทยาศาสตร์ ทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์

โครงงานวิทยาศาสตร์ ทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์

เดี๋ยวนี้คุณครูชอบสั่งให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพราะยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดค้นสิ่งใหม่ การเรียนการสอนจึงต้องปรับตาม โดยเพิ่มกิจกรรมการทำโครงงานไว้ในหลักสูตร

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

7601 views July 15, 2013

อ่านทั้งหมด

ติวเข้มครู กศน. ...เสริมต่อแหล่งเรียนรู้วิทย์ตำบล

ติวเข้มครู กศน. ...เสริมต่อแหล่งเรียนรู้วิทย์ตำบล

ติวเข้มครู กศน. ...เสริมต่อแหล่งเรียนรู้วิทย์ตำบลขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือนิตยสารสสวท. กับวิชาการดอทคอม www.ipst.ac.th แม้ว่ารัฐบาลหลายยุคที่ผ่านมาจะกระจายและขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

2440 views August 31, 2011

อ่านทั้งหมด

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเปิดสอนภาษาฝรั่งเศสทุกระดับ พร้อมเปิดหลักสูตรแฟชั่นดีไซน์ ตัดเย็บ ดนตรี และศิลปะประยุกต์

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเปิดสอนภาษาฝรั่งเศสทุกระดับ พร้อมเปิดหลักสูตรแฟชั่นดีไซน์ ตัดเย็บ ดนตรี และศิลปะประยุกต์

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเปิดสอนภาษาฝรั่งเศสทุกระดับ พร้อมเปิดหลักสูตรแฟชั่นดีไซน์ ตัดเย็บ ดนตรี และศิลปะประยุกต์ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเปิดรับสมัครนักเรียนภาคการศึกษาที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554 สำหรับผู้สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

7364 views August 16, 2011

อ่านทั้งหมด

ตามไปดูครูวิทยาศาสตร์ ม. ต้น ศักยภาพสูง ภาคอีสานตอนล่างพัฒนาสู่การเป็นครูผู้นำในท้องถิ่น

ตามไปดูครูวิทยาศาสตร์ ม. ต้น ศักยภาพสูง ภาคอีสานตอนล่างพัฒนาสู่การเป็นครูผู้นำในท้องถิ่น

ตามไปดูครูวิทยาศาสตร์ ม. ต้น ศักยภาพสูง ภาคอีสานตอนล่างพัฒนาสู่การเป็นครูผู้นำในท้องถิ่นขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือนิตยสารสสวท. กับวิชาการดอทคอมwww.ipst.ac.th สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

1654 views June 03, 2011

อ่านทั้งหมด

วิทย์-คณิตปฐมวัย สำคัญอย่างไรต่ออนาคตของชาติ ?

วิทย์-คณิตปฐมวัย สำคัญอย่างไรต่ออนาคตของชาติ ?

วิทย์-คณิตปฐมวัย สำคัญอย่างไรต่ออนาคตของชาติ?ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือนิตยสารสสวท. กับวิชาการดอทคอมwww.ipst.ac.th เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางว่า การศึกษาปฐมวัย คือ การวางรากฐานการเรียนรู้ให้กับเด็ก

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

3442 views March 29, 2011

อ่านทั้งหมด

สังคมออนไลน์สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

สังคมออนไลน์สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

สังคมออนไลน์สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการขอขอบคุณ ผู้ให้สัมภาษณ์รศ.ดร.บุญฤทธิ์ อุยยานนวาระภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร (ICT)สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Sci

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

1642 views February 08, 2011

อ่านทั้งหมด

การพัฒนาศักยภาพการศึกษาวิชาพืชผู้ผลิต

การพัฒนาศักยภาพการศึกษาวิชาพืชผู้ผลิต

การพัฒนาศักยภาพการศึกษาวิชาพืชผู้ผลิตอาจารย์หทัยรัก ตุงคะเสนอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง โครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์และส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

1692 views February 03, 2011

อ่านทั้งหมด

-->