บทความแนะนำ

บทความบทความสังคม-กฎหมาย

โศกนาฎกรรม 11 กันยา  ตึกเวิร์ลเทรดเซนเตอร์

โศกนาฎกรรม 11 กันยา ตึกเวิร์ลเทรดเซนเตอร์

เหตุการณ์โดย วิรุฬหกกลับ ในวันที่ 11 กันยายน 2544 ราว 19.45 น. ตามเวลาประเทศไทย หรือ เวลา 8.45 น.ตามเวลาของมหานครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเครื่องบินพาณิชย์ ได้พุ่งชนตึกเวิร์ลเทรดเซนเตอร์อันเป็นสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา

บทความสังคม-กฎหมาย

20746 views September 09, 2008

อ่านทั้งหมด

จากมนุษย์ถ้ำจนเป็นคน

พัฒนาการของมนุษย์ผศ.ดร. เจษฎา เด่วดวงบริพันธ์ นายกสมาคมนักเรียนทุนโครงการ พสวท. แปลและเรียบเรียง ได้แสดงให้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่บอกว่ามนุษย์และญาติสนิทของเราทางวิวัฒนาการมีลำดับพันธุกรรมที่เหมือนกันถึงเกือบ

บทความสังคม-กฎหมาย

4759 views August 29, 2008

อ่านทั้งหมด

ถอดรหัสอนุรักษ์

การทําให้มองไม่เห็นลอว์เรน ฉิน2ยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล แปลกลุ่มงานวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน) กับวิชาการ.คอมURL : http://www.sac.or.

บทความสังคม-กฎหมาย

1742 views August 05, 2008

อ่านทั้งหมด

มรดกจากแม็กซ เวเบอร

มรดกจากแม็กซ์ เวเบอร์นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ กลุ่มงานวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน) กับวิชาการ.คอมURL : http://www.sac.or.th นักคิดทั้งสองนี้เชื่อว่ามีพลังบางอย่างอยู่นอกการกระทําของบุคคลและมีส่วนทําให้เกิดความหมายวัฒนธรรมและโครงสร่างความสัมพันธ์ทางสังคม

บทความสังคม-กฎหมาย

2601 views August 05, 2008

อ่านทั้งหมด

อิทธิพลของอีมิล เดอร์ไคม์

ทฤษฎีของเดอร์ไคม์นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ กลุ่มงานวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน) กับวิชาการ.คอมURL : http://www.sac.or.th ซึ่งเป็นนักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส

บทความสังคม-กฎหมาย

8222 views August 05, 2008

อ่านทั้งหมด

ธุรกิจนวัตกรรม ทางรอดในสมรภูมิทะเลสีเลือด

นวัตกรรม แปลว่า เก่า งานสัมมนา "ธุรกิจนวัตกรรม ทางรอดในสมรภูมิทะเลสีเลือด" ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2551 จากเหล่ากุนซือในวงการธุรกิจที่หาตัวได้ยาก มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ค่ะ โดย : คุณตัน ภาสกรณที

บทความสังคม-กฎหมาย

2347 views June 27, 2008

อ่านทั้งหมด

ทิศทางการปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

ทิศทางการปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

สาระสำคัญ 5 ประการ ที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญรองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชยรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มุ่งเน้นสาระสำคัญใน 4 แนวทางหลัก ได้แก่

บทความสังคม-กฎหมาย

12068 views February 28, 2008

อ่านทั้งหมด

หลักการเลือกลงทุนแฟรนไชส์

หลักการเลือกลงทุนแฟรนไชส์

ธุรกิจแฟรนไชส์ก็เหมือนกับธุรกิจทั่วไปอจ. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ Email : peerapong@consultant.com ยังมีคำถาม ที่เข้ามาเพื่อจะให้ยืนยันถึง นิยามเบื้องต้นของธุรกิจระบบแฟรนไชส์ ท่านผู้อ่านบอกว่าต้องการเข้าใจชัดเจนเสียก่อนสำหรับใช้เป็นความเข้าใจในการแยกแยะธุรกิจต่างๆขณะนี้

บทความสังคม-กฎหมาย

3286 views November 09, 2007

อ่านทั้งหมด

รู้จักอินเดีย

รู้จักอินเดีย

ประวัติศาสตร์อินเดีย ดังนั้นสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบันจึงมีลักษณะการผสมผสานกันระหว่างของเก่าและของใหม่ อินเดียเป็นถิ่นกำเนิดของศาสนาและศาสดาหลายศาสนา ศาสนาสำคัญๆ ในอินเดีย

บทความสังคม-กฎหมาย

29115 views November 08, 2007

อ่านทั้งหมด

การงานคืออะไร จะสนุกและเป็นสุขในการทำงานได้อย่างไร

การงานคืออะไร จะสนุกและเป็นสุขในการทำงานได้อย่างไร

ละเมอเพ้อฝันสำหรับความรู้สึกที่ได้นั่งกลางดิน ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความหมายอะไรอย่างน้อยก็มีความหมายถึงการที่พระพุทธเจ้าท่านประสูติกลางดิน ท่านตรัสรู้กลางดิน ท่านปรินิพพานกลางดินท่านอยู่กลางดินตลอดเวลาแผ่นดินนี้ชั่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเหลือเกิน

บทความสังคม-กฎหมาย

5907 views September 12, 2007

อ่านทั้งหมด

-->