เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย นำโดยนางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ และนายปรัชญ์ จงกิตติสกุล (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจใหม่ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1.5 ล้านบาท แก่โรงเรียน 10 แห่งในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา เป็นปีที่ 11 โดยมีนายณรงค์ แผ้วพลสง (ที่ 2 จากซ้าย) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และนายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน สพฐ. กรุงเทพฯ


นับแต่ปี 2550 เป็นต้นมา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนช่วยเหลือแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ สพฐ.อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าวสามารถดำเนินการเรียนการสอนได้ด้วยกำลังใจที่ดี ช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กๆ ในพื้นที่ไม่หยุดชะงัก โครงการนี้สะท้อนถึงความเชื่อของบ้านปูฯ ที่ว่า พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ปัจจุบัน มีโรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 111 โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล