บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดค่าย PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ตอน ก้าวเพื่อรักษ์ (ภาคใต้) นำเยาวชนภาคใต้ ม. ปลาย 70 คน จาก 14 จังหวัดที่ผ่านการคัดเลือก เข้าค่ายเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ การศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน การอนุรักษ์พันธุ์ปูทะเล จากวิทยากรผู้มีในพื้นที่ รวมทั้ง นำเยาวชนเข้าเยี่ยมชมฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมด้วย ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2560 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จ.สงขลา โดยมีประพนธ์ จารุไสลพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมสงขลา ปตท.สผ. เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย

กิจกรรมครั้งนี้ ยังนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ ผู้อำนวยการสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ธิติ ปรียาณุรักษ์ ผู้จัดการแผนกฐานสนับสนุนสงขลา ปตท.สผ. ชำนาญ มานิล ปราชญ์ชุมชน เรื่อง “การเพาะฟักลูกปู” และตัวแทนจาก มูลนิธิยุวสถิรคุณมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่น้องๆ เยาวชนด้วย