โครงการเดอะรีเจ้นท์...ช่วยญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ รับนักเรียนจากครอบครัวที่เดือดร้อน

            THE REGENT’S SCHOOLS

   www.regents.ac.th  www.roundsquare.org www.rs-wewalktogether.org

NEWS RELEASE

โครงการเดอะรีเจ้นท์...ช่วยญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์
จับมือเครือข่ายราวสแควร์ในญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์รับนักเรียนจากครอบครัวที่เดือดร้อน

              คงไม่มีภัยพิบัติใดที่คาดเดาได้ยากยิ่งเท่า "แผ่นดินไหว" แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวอย่างประเทศญี่ปุ่น  ก็ต้องเผชิญหน้ากับมหันตภัยแผ่นดินไหวที่ก่อให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ นับเป็นภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น คร่าชีวิตผู้คนและทำลายทรัพย์สินจำนวนมาก
                แผ่นดินไหวขนาด
9  ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 11มี.ค. 2554  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ห่างจากชายฝั่งเมืองเซนได เกาะฮอนชู 130 กิโลเมตร ในระดับที่ลึกลงไป 24 กิโลเมตร ก่อคลื่นยักษ์สึนามิ ความสูง 10 เมตร กวาดซัดเมืองชายฝั่งด้วยความเร็ว 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อให้เกิดน้ำท่วมกินบริเวณกว้างกว่า 400  ตารางกิโลเมตร ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตหรือสูญหายกว่า 20,000 คน มีคนไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 350,000 คน แรงแผ่นดินไหวยังสั่นสะเทือนถึงอาคารต่างๆ รวมทั้งโรงเรียนจำนวนมาก แม้แต่โรงเรียนแห่งหนึ่งในโตเกียว  หลังคาถล่มลงมาขณะมีพิธีแจกประกาศนียบัตรจบการศึกษาของนักเรียน600คนนอกจากนี้ยังมีเด็กๆอีกมากที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่เรียน
              
ดร.วีระชัย  เตชะวิจิตร์  ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติ เดอะ รีเจ้นท์ ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติของคนไทย ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในสมาชิกของราวสแควร์ที่มีเครือข่ายทั่วโลก  ปัจจุบันได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา มี 3 สาขา คือ สาขากรุงเทพฯ, พัทยา และประเทศอังกฤษ กล่าวว่า “ โรงเรียนนานาชาติ เดอะ รีเจ้นท์ ตระหนักถึงความทุกข์และความเดือดร้อนของชาวญี่ปุ่นในภัยพิบัติสึนามิที่เมืองเชนไดและชาวนิวซีแลนด์ในภัยแผ่นดินไหวที่เมืองไครส์เชิร์ช ในนิวซีแลนด์  ซึ่งทำให้ครอบครัวและเยาวชนวัยเรียนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน     คณะบริหารและคณะครูจึงได้จัดทำโครงการ We support Japan & New Zealand Together เพื่อเปิดรับเยาวชนจากทั้งสองประเทศเข้าเรียนกลางภาคเรียน  พร้อมข้อเสนอส่วนลดพิเศษให้กับผู้ปกครองหรือครอบครัวได้รับผลกระทบจากมหันตภัยแผ่นดินไหวในทั้งสองประเทศ        ความช่วยเหลือดังกล่าวจะครอบคลุมถึงนักเรียนจากครอบครัวชาวญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วย   ทั้งนี้เราได้ร่วมมือกับโรงเรียน ทามะกาวา อะคาเดมี (Tamagawa Academy)ในเครือข่ายราวด์สแควร์ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วเคยร่วมเดินทางเข้าร่วมประชุมนานาชาติราวด์สแควร์ ที่โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ในเมืองไทย โรงเรียนทามะกาวา อะคาเดมี จะเป็นสื่อกลางในการติดต่อนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนต่างๆที่ประสบภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่น ในเขตเมืองเชนได โตเกียวและเมืองใกล้เคียง       สำหรับประเทศนิวซีแลนด์ได้ประสานงานกับ สถานทูตนิวซีแลนด์ในประเทศไทย ในการติดต่อรับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ที่ผู้ปกครองหรือครอบครัวได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ               

                  ครอบครัวชาวญี่ปุ่นและชาวนิวซีแลนด์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ  ท่านใดมีความประสงค์จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน     ติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ สาขากรุงเทพฯ โทร 02-690-3777 ต่อ 222/202 หรือ 02-957-5777 ต่อ 222/202  อีเมลล์:enquiry@regents.ac.th หรือ  ในประเทศญี่ปุ่นติดต่อคุณครู ฮิโรมีชิ ยามานากะ โรงเรียน ทามะกาวา อะคาเดมี (Tamagawa Academy)   อีเมลล์ : h-y@tamagawa.ac.jp

                   นอกจากนี้โรงเรียนเดอะรีเจ้นท์ พัทยา ยังจัดงานนิทรรศการและกิจกรรม สัปดาห์ปกป้องภัยจากโลกร้อน หรือ Climate Week เป็นเวลา1 สัปดาห์ ซึ่งจัดพร้อมกันกับโรงเรียน สถานศึกษาและ บริษัทเอกชนต่างๆทั่วประเทศอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่นักเรียนวัยประถมและมัธยม เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศของโลกเพื่อปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก ร่วมมือกันในการลดสาเหตุของความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่สร้างผลกระทบต่อชีวิต  ฤดูกาล  การผลิตอาหาร การเกษตรและภัยพิบัติ   การให้ข้อมูลความรู้จะทำให้เยาวชนได้เข้าใจปัญหา  สาเหตุ และคิดร่วมมือกันแก้ไข  จะเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาให้โลกนี้มีสภาพภูมิอากาศดีขึ้น ในวันข้างหน้า

 

PR Agency : BrainAsia Communication

Tel    : 081-899-3599 ,02-911-3282    Fax : 02-911-3208

Email :  brainasia@hotmail.com