ทุนอบรมฟรี

The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) เปิดรับสมัครนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ หรือผู้ซึ่งจบแล้วแต่ยังไม่ได้ทำงาน ร่วมเข้าอบรมหลักสูตร 1 วัน (บรรยายภาษาไทย) ภายใต้โครงการ APEC-Vocational Training Project in cooperation with Enterprises  ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ดังต่อไปนี้

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 : กิจกรรม 5

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 : กิจกรรม QCC

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 : กิจกรรม Kaizen

วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อการพัฒนาบุคลากรในประเทศไทยและเพิ่มโอกาสการจ้างงานให้กับผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน

 

สถานที่ฝึกอบรม : บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด (Thai Nippon Seiki Co., Ltd.) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/450 หมู่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

 

หมายเหตุ :

-          ผู้สมัครก่อนจะมีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมก่อน และผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากบริษัทฯ

-          ผู้เข้าอบรมต้องเดินทางมาสถานที่อบรมเอง

โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณพิมล AOTS สนง. กรุงเทพฯ โทร. 02-2385233~4 ต่อ 22 หรืออีเมลล์ pimonj@csloxinfo.com หรือ pimonj@gmail.com ระหว่างจันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 17:00 น.

รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 30 ท่าน (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อที่นั่งเต็ม)