เชิญประกวดโปสเตอร์จุลชีววิทยา งานประชุมวิชาการเห็ดราวิทยานานาชาติ ครั้งที่ 10

         สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ British Mycological Society (BMS) และ Microbiology in Schools Advisory Committee (MiSAC)   ประเทศสหราชอาณาจักร   ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด  สื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของฟังไจในกลุ่มเห็ด รา หรือ ยีสต์ให้แก่บุคคลทั่วไป โดยโปสเตอร์ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลจะนำไปจัดแสดงในงานประชุมวิชาการเห็ดราวิทยานานาชาติ ครั้งที่ 10  (The 10th International Mycological Congress ; IMC) ชิงรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท
 
 
 
 
กติกา
 
เนื้อหาโปสเตอร์ เลือกฟังไจมา 1 สปีชีส์ และบอกถึงประโยชน์ หรือโทษเพียงด้านใดด้านหนึ่ง โดยโปสเตอร์ต้องถูกสร้างในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ พิมพ์ลงบนกระดาษ A3 และติดใบสมัครด้านหลังโปสเตอร์
 
***ผลงานจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์จากผู้อื่นเป็นอันขาด
 
 
 
ระยะเวลา
 
-  โรงเรียนสามารถส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557  ดังรายละเอียดในเอกสารประชาสัมพันธ์และใบสมัคร
 
-  งานประชุมวิชาการเห็ดราวิทยานานาชาติ ครั้งที่ 10  (The 10th International Mycological Congress ; IMC) ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง  วันที่ 3-8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
 
ใบสมัคร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : www.contestwar.com