โครงการซอฟต์แวร์การจัดสรรพื้นที่อย่างชาญฉลาดโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อโครงการ โครงการซอฟต์แวร์การจัดสรรพื้นที่อย่างชาญฉลาดโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายดนุวัส พิงพิทยากุล , นายพิศุทธ์ วิศาลศิริกุล
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. กรุง สินอภิรมย์สราญ
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ ซอฟต์แวร์การจัดสรรพื้นที่อย่างชาญฉลาดเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้แก้ปัญหาที่เหมาะที่สุดเพื่อหาจำนวนบูธที่มากที่สุดตามการแบ่งส่วนภายในห้องโถงที่มีขนาดจำกัด ซอฟต์แวร์ดังกล่าวใช้ตัวแบบกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ในการกำหนดเงื่อนไขและฟังก์ชันจุดประสงค์ผ่านภาษา GNU MathProg นอกจากนี้โปรแกรมแก้ปัญหาที่เหมาะที่สุดเพื่อจัดสรรพื้นที่ว่างที่ดีที่สุดถูกแก้โดยใช้โปรแกรม GNU Linear Programming Kit (GLPK) ตามเทคนิคกำหนดการจำนวนเต็มผสม ผู้ใช้ติดต่อผ่านส่วนต่อประสานกราฟิกที่ถูกพัฒนาจากภาษาจาวา โดยซอฟต์แวร์อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดขนาดของห้องโถง ขนาดของบูธ และรูปแบบบล็อก (กลุ่มของบูธที่จัดเรียงอย่างมีระเบียบ) ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงออกมาเป็นรูปภาพ เพื่อให้ผู้ใช้นำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1