ดาวดาริน : The idol

ดาวดาริน : The  idol

"ดาวดาริน" หญิงผู้ประสบความสำเร็จในงานออกแบบก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกได้เป็นบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นชื่อดังทีมียอดขายสูงสุด ท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยของผู้คน... ชีวิตที่ผ่านความยากลำบาก ต่อสู้กับความแร้นแค้นกฎแห่งกรรมเธอจะแก้ปั

ผู้เขียน ภาริดา(janetoto) ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด

สารบัญ

หน้า ดำเนินการ
หน้า : 1 ความเป๋นไป
หน้า : 2 บทนำ เทพธิดาเดินดิน ตอนที่ 1 มหัศจรรย์แห่งความยากจน
หน้า : 3 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 4 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 5 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 6 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 7 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 8 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 9 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 10 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 11 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 12 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 13 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 14 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 15 บทที่ 15 คืนถิ่น (ตอนจบ)
หน้า : 16 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 17 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 18 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 19 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 20 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 21 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 22 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 23 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 24 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 25 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 26 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 27 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 28 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 29 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 30 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 31 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 32 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 33 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 34 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 35 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 36 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 37 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 38 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 39 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 40 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 41 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 42 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 43 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 44 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 45 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 46 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 47 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 48 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 49 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 50 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 51 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 52 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 53 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 54 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 55 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 56 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 57 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 58 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 59 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 60 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 61 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 62 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 63 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 64 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 65 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 66 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น ตอนที่ 2 บนเส้นทางแห่งความฝัน
หน้า : 67 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 68 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 69 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 70 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 71 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 72 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 73 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 74 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 75 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 76 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 77 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 78 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 79 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 80 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 81 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 82 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 83 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 84 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 85 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 86 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 87 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 88 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 89 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 90 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 91 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 92 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 93 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 94 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 95 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 96 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 97 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 98 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 99 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 100 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 101 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 102 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 103 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 104 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 105 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 106 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 107 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 108 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 109 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 110 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 111 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 112 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 113 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 114 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 115 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 116 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 117 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 118 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 119 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 120 บทที่ 15 คืนถิ่น

บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ

       ปราชญ์เปรื่อง ปรีชา ตั้งใจจะเดินทางมารับดาวดารินเข้าไปในงานตะวันยอแสง เพราะรู้สึกเป็นห่วงหญิงสาวคนบ้านเดียวกันขึ้นมาอย่างประหลาด เขารู้สึกว่าดาวดารินต้องเดินทางเข้าไปในงานซึ่งเธอเป็นผู้หญิง แปลกนะ ทำไมเมื่อก่อนเขาก็ไม่รู้สึกเป็นห่วงมากขนาดนี้ ป่านนี้เพื่อนๆกับน้องๆของหญิงสาว คนที่เขาเป็นห่วงก็คงกำลังไปรออยู่ในงานกันครบครัน

       ชายหนุ่มก้มมองดูนาฬิกาที่ข้อมือซ้าย เป็นเวลาสามทุ่มเศษ แหงนหน้าขึ้นมองเข้าไปในร้านนวลนิสาแต่ไม่พบอะไรเลยเพราะร้านปิดสนิท อะไรกันนี่ ดาวดารินไปไหน เขาไม่ได้โทรบอกล่วงหน้า เพราะคิดว่าหญิงสาวคงใช้เวลาอาบน้ำแต่งตัวจนเสร็จพอดีที่เขาจะมาถึง

       “ฮัลโหล...ดาวๆ ดาวอยู่ที่ไหน ตอนนี้พี่มายืนอยู่ที่หน้าร้านแล้ว เอ๊ะทำไมมีเสียงอึกทึกครึกโครม ดาวไปทำอะไรอยู่ที่ไหน”

       โทรศัพท์ถูกรับ ถูกซักถามจากผู้โทรแบบไม่ทันตั้งตัว

       “พี่ปราชญ์ ดาวกำลังนั่งแท๊กซี่อยู่บนถนนกับน้านวลใย กับนิสา นิสาเจ็บท้อง กำลังจะคลอดลูก”

       “คลอดลูก...”

       “ ค่ะพี่ปราชญ์ ดาวต้องพานิสาไปโรงพยาบาล...เดี๋ยวนี้ค่ะ ”

      “แล้วดาวจะไปงานคืนนี้ตอนไหนละนี่”

      “ดาวยังไม่รู้เลยค่ะ พี่ปราชญ์ไปรอดาวที่ในงานก่อนก็ได้ค่ะ”

      เสียงดาวดารินตะกุกตะกัก พร้อมๆกับเสียงเบรกของรถอย่างกระทันหันเมื่อรถติดไฟแดง เพราะคนขับแท็กซี่กำลังเร่งมือเต็มที่ เขาบิดพวงมาลัยรถไปแล้วหันมามองนิสาที่ร้องโอดโอยทำท่าเหมือนจะคลอดลูกบนรถ

      “แม่...หนูทนไม่ไหวแล้ว...โอย...”

      นิสาบิดตัวมา มือไขว่คว้ากอดรัดผู้เป็นแม่

      ดาวดารินวางหูโทรศัพท์ทันควัน เปิดประตูรถวิ่งตัวปลิวไปที่ตำรวจจราจร จับแขนตำรวจทั้งลากทั้งจูง

      “คุณตำรวจขา ช่วยน้องหนูด้วย น้องของหนูกำลังจะ คลอดลูก”

      หญิงสาวพาตำรวจมายืนอยู่ด้านข้างรถแท๊กซี่

      “คุณตำรวจช่วยยืนเป็นจราจรอยู่ข้างรถคันนี้หน่อยนะคะ หนูขออนุญาตให้รถแท็กซี่คันนี้จอดอยู่ โดยไม่มีรถคันอื่นมาเฉี่ยวชน เราจะทำคลอดให้กับเด็กที่จะเกิดมา หนูขอร้อง หนูไหว้ล่ะค่ะ”

       หญิงสาวอธิบายโบกไม้โบกมือก่อนจะวิ่งเปิดประตูรถด้านหลังก้าวกระโดดขึ้นไป

       สัญญาณไฟแดงเปลี่ยนเป็นไฟเขียว ตำรวจจราจรยืนโบกมือให้รถคันอื่นๆ ผ่านไปด้วยความงุนงงต่อเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น แต่ก็พยายามปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

       นิสากำมือบนผ้าที่ผู้บังเกิดเกล้าใช้มือสองข้างจับขึงถือไว้ให้ นางนวลใยกอดลูกสาวแน่น

       “ทนหน่อยนะลูก อดทนอีกนิดนะลูก เด็กกำลังออกมาแล้ว...”

        ดาวดารินค่อยๆ ดึงตัวเด็กออกตามที่น้าสาวกับคนขับแท็กซี่แนะนำจากประสบการณ์ของพวกเขา คนขับแท็กซี่ช่วยตัดสายสะดือด้วยกรรไกรสะอาดที่บังเอิญพกไว้ในรถโดยล้างด้วยแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ ดาวดารินเอื้อมมือหยิบผ้าสีขาวจากกระเป๋าผ้าที่เตรียมมาเผื่อไว้ใช้ที่โรงพยาบาล นำมาห่อตัวทารกที่เปียกชุ่มด้วยน้ำเลือด ค่อยๆ บรรจงเช็ดตัวทารกทีละน้อย

        ในที่สุดรถแท็กซี่ก็นำคณะทำคลอดบนแท๊กซี่มาจอดหน้าโรงพยาบาล พากันนำเด็กเข้าพบแพทย์ ปราชญ์เปรื่องมายืนรออยู่หน้าโรงพยาบาลได้สักครู่หนึ่งแล้ว เขารีบเดินตามเข้าไปเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา