ดาวดาริน : The idol

ดาวดาริน : The  idol

"ดาวดาริน" หญิงผู้ประสบความสำเร็จในงานออกแบบก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกได้เป็นบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นชื่อดังทีมียอดขายสูงสุด ท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยของผู้คน... ชีวิตที่ผ่านความยากลำบาก ต่อสู้กับความแร้นแค้นกฎแห่งกรรมเธอจะแก้ปั

ผู้เขียน ภาริดา(janetoto) ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด

สารบัญ

หน้า ดำเนินการ
หน้า : 1 ความเป๋นไป
หน้า : 2 บทนำ เทพธิดาเดินดิน ตอนที่ 1 มหัศจรรย์แห่งความยากจน
หน้า : 3 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 4 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 5 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 6 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 7 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 8 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 9 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 10 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 11 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 12 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 13 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 14 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 15 บทที่ 15 คืนถิ่น (ตอนจบ)
หน้า : 16 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 17 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 18 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 19 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 20 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 21 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 22 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 23 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 24 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 25 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 26 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 27 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 28 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 29 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 30 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 31 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 32 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 33 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 34 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 35 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 36 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 37 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 38 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 39 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 40 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 41 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 42 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 43 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 44 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 45 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 46 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 47 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 48 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 49 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 50 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 51 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 52 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 53 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 54 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 55 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 56 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 57 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 58 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 59 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 60 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 61 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 62 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 63 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 64 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 65 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 66 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น ตอนที่ 2 บนเส้นทางแห่งความฝัน
หน้า : 67 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 68 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 69 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 70 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 71 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 72 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 73 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 74 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 75 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 76 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 77 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 78 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 79 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 80 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 81 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 82 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 83 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 84 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 85 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 86 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 87 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 88 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 89 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 90 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 91 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 92 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 93 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 94 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 95 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 96 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 97 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 98 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 99 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 100 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 101 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 102 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 103 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 104 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 105 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 106 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 107 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 108 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 109 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 110 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 111 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 112 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 113 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 114 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 115 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 116 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 117 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 118 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 119 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 120 บทที่ 15 คืนถิ่น

บทที่ 1 แรงบันดาลใจ

บทที่ 1

 

แรงบันดาลใจ

 

 

 

       ท้องฟ้าเริ่มมีสีจางลง ดวงตะวันทอแสงอ่อนลง

ดาวดารินพยายามเรียกสติกลับคืนมา ทบทวนความเป็นมาของมนุษย์ผู้อาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่แห่งนี้ นที เด็กหนุ่มคิ้วเข้มผิวขาวสูงใหญ่ กับ นิสา เด็กสาวผิวขาวรูปร่างบอบบาง สองคนพี่น้องทีพวกเขาเกิดมาโชคดีหรือโชคไม่ดีกันแน่ที่เข้ามาเกิดในท้องแม่ชื่อ น้านวลใย สาวใหญ่วัยห้าสิบเอ็ดผิวขาวรูปร่างอวบท้วม ซึ่งเป็นน้าสาวแท้ๆ ของดาวดาริน อายุอ่อนกว่าแม่ของดาวดารินห้าปีแต่น้านวลใยมีบุญพาวาสนาส่งที่ได้ไปแต่งงานกับคนร่ำรวย

 

       “ดาว! ดาว!”

 

       ได้ยินเสียงเรียกอย่างตกใจของน้าสาวแท้ๆ

 

       เด็กสาวกระโปรงขาดที่กำลังยืนเด่นเป็นสง่า สถิตอยู่ใจกลางระหว่างกิ่งต้นมะยม รีบปีนป่ายไต่กิ่งจากต้นผลไม้เปรี้ยว โผถลากระโดดลงมาถึงพื้นดิน ซวนเซไปมา ต้นมะยมสั่นสะเทือน ลูกมะยมร่วงหล่นกรูกราวเสียงดัง กลึกกลัก กลึกกลัก กลัก กลัก กลัก

 

       เธอยืนเกาะกิ่งต้นมะยมอย่างเหนียวแน่นเหมือนไม่อยากให้มันจากไป ด้วยบุญคุณอันท่วมท้นของเจ้าต้นมะยมนี้ที่ทำให้เด็กสาวชาวประมงน้ำจืดรอดพ้นจากคมเขี้ยวคมฟันของพญาหมาแห่งบ้านน้านวลใย

 

       เหลียวหน้าหันไปจ้องดู น้าสาวที่กำลังวิ่งออกจากประตูหลังบ้านทรงเรือนโบกตึกหลังใหญ่ ผ่านทิวไม้ต้นไม้สองข้างทางเล็กๆ ด้านหลังในขณะที่ เด็กหนุ่มสาวสองคนผู้เป็นญาติแบบคลับคล้ายคลับคลาเสมือนไม่ใช่ญาติ กำลังเตรียมดึงลากจูงเจ้าพญาหมาพันธุ์ต่างด้าว ที่แยกเขี้ยวส่งเสียง แฮ่! แฮ่! ให้เดินเข้าไปในบ้าน

 

       “หวัดดีจ้ะน้านวล”

 

       ดาวดาริน พนมมือไหว้น้องสาวของแม่

 

      “เป็นไงบ้างดาวเจ็บตรงไหนบ้าง”

 

      นางนวลใยมีสีหน้าตื่นตระหนก ยกมือจับหัวไหล่ดาวดารินหมุนซ้ายหมุนขวาไปมา สำรวจตรวจตราไปทั่วร่างกายของหลานสาว

 

       “ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ น้านวล”

 

       “กระโปรงขาดนี่ ดาว”

 

       “ฮ่ะๆๆๆๆๆ เอิ๊กๆๆ ก็นังดาวมันซุ่มซ่ามเองนี่ ”

 

       น้ำเสียงคำพูดอันร้อนแรงเร่าร้อน ลอยละลิ่ว ออกจากปากของเด็กวัยรุ่น เข้ามากระทบอวัยวะส่วนหูของเด็กวัยรุ่นด้วยกันอย่างจัง แต่คราวนี้ยังไม่ทันทีที่จะเกิดท่วงท่าท่วงทำนองใดใด ดาวดารินก็ได้ยินเสียงของบิดาในความคิดคำนึง แว่วดังก้องกังวานแบบพลังเสียงหนุ่มใหญ่เหมือนเสียงนั้นล่องลอยอยู่กลางเวหา ว่า ดาวเอ๋ย ลูกรักของพ่อ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ถ้าเราอดทนต่อคำด่าของบุคคลได้สามจำพวก คือ...

 

       หนึ่ง ถ้าเราอดทนต่อคำด่าของคนที่มีอายุมากกว่าได้ก็จะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง สองถ้าเราอดทนต่อคำด่าของคนที่มีอายุเท่าเราได้ก็จะประสบความสำเร็จที่สูงขึ้น ข้อสาม ข้อนี้สำคัญมาก ถ้าเราอดทนต่อคำด่าของ คนที่มีอายุน้อยกว่าเราได้ เราก็จะประสบความสำเร็จสูงสุดนะลูก...

       พ่อช่างจดจำคำสอนเวลาที่กลับจากฟังเทศน์ฟังธรรมเสมอ

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา