ดาวดาริน : The idol

ดาวดาริน : The  idol

"ดาวดาริน" หญิงผู้ประสบความสำเร็จในงานออกแบบก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกได้เป็นบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นชื่อดังทีมียอดขายสูงสุด ท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยของผู้คน... ชีวิตที่ผ่านความยากลำบาก ต่อสู้กับความแร้นแค้นกฎแห่งกรรมเธอจะแก้ปั

ผู้เขียน ภาริดา(janetoto) ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด

สารบัญ

หน้า ดำเนินการ
หน้า : 1 ความเป๋นไป
หน้า : 2 บทนำ เทพธิดาเดินดิน ตอนที่ 1 มหัศจรรย์แห่งความยากจน
หน้า : 3 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 4 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 5 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 6 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 7 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 8 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 9 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 10 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 11 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 12 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 13 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 14 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 15 บทที่ 15 คืนถิ่น (ตอนจบ)
หน้า : 16 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 17 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 18 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 19 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 20 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 21 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 22 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 23 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 24 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 25 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 26 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 27 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 28 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 29 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 30 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 31 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 32 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 33 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 34 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 35 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 36 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 37 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 38 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 39 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 40 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 41 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 42 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 43 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 44 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 45 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 46 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 47 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 48 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 49 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 50 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 51 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 52 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 53 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 54 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 55 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 56 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 57 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 58 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 59 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 60 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 61 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 62 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 63 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 64 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 65 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 66 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น ตอนที่ 2 บนเส้นทางแห่งความฝัน
หน้า : 67 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 68 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 69 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 70 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 71 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 72 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 73 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 74 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 75 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 76 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 77 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 78 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 79 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 80 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 81 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 82 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 83 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 84 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 85 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 86 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 87 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 88 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 89 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 90 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 91 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 92 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 93 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 94 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 95 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 96 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 97 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 98 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 99 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 100 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 101 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 102 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 103 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 104 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 105 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 106 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 107 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 108 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 109 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 110 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 111 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 112 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 113 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 114 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 115 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 116 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 117 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 118 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 119 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 120 บทที่ 15 คืนถิ่น

บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น ตอนที่ 2 บนเส้นทางแห่งความฝัน

ตอนที่ 2

 บนเส้นทางแห่งความฝัน

บทที่ 9

สู่ฝันขั้นต้น

 

        เวลาผ่านไปหกเดือน

        ณ  ตึกมัณฑนศิลป์บริเวณข้างตึก สายลมพัดเฉื่อยฉิว เย็นลมปลายฤดูฝนต้นหนาว

       “นี่ใยดาว อีกสองเดือนข้างหน้า ก็จะมีงานประจำปีของมหาวิทยาลัยของเรา น่าตื่นเต้นจังนะตัวเอง”

       ชมพู่เอียงคอบอกเพื่อนสาวด้วยแววตาวาวใสกระพริบดวงตาถี่ๆ

       “เราเตรียมงานฝีมือมาตั้งแต่ต้นปีแน่ะ”

       ชุติมาตอบก่อนใครๆ เธอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ คิดฝันถึงผลงานประดิษฐ์ดอกไม้ของตนเองที่จะได้ออกแสดง

       “เราก็เหมือนกัน เราเตรียมออกแบบซุ้มดอกไม้วางอาหารบุฟเฟ่ไว้แล้วแหละ เออ...แล้วดาวล่ะ ออกแบบแฟชั่นโชว์ไปถึงไหนแล้ว”

       ยังมิทันที่ดาวดารินจะตอบออกไป เพ็ญพร ก็เดินลงมาจากตึกพอดี

       “ดาว...ดาว มีข่าวดีจะบอก”

       ทุกคนหันมาพร้อมกัน

       “อะไรเหรอ...”

       “ดาวดาริน ได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าจัดงานแสดงแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ด้วยนะ”

       ดาวดารินมีสีหน้าตกใจ ตื่นเต้น กับดีใจ ปลื้มปิติระคนกัน เมื่อได้รับข่าวดีจากเพ็ญพรที่เพิ่งกลับมาจากเป็นตัวแทนของชั้นเรียนไปประชุมที่องด์การนิสิต

       “ดีใจด้วยนะดาว ว่าแต่ว่าเธอยังไม่ได้ตอบคำถามเราเลย”

        ชมพู่ทวงคำตอบ หญิงสาวเผยรอยยิ้มกับดวงตาส่งแววประกายสดใส

        “เราเตรียมออกแบบชุดไว้แล้วตั้งแต่ที่จัดส่งไปประกวดที่บริษัทตะวันยอแสงไงล่ะ”

        “อ๋อ...เรานึกออกแล้ว ที่วันนั้นเธอเป็นลมหมดสติไปเลยใช่ไหม”

        ชุติมาเปล่งเสียงล้อ เย้าแหย่เพื่อน

        ดาวดารินยิ้มหัวเราะกับเพื่อนๆ อย่างมีความสุข คิดไปว่าเดือนนี้แล้วซินะที่จะประกาศผลงานประกวดชุดราตรียาวของบริษัทตะวันยอแสง หญิงสาวแหงนมองขึ้นไปบนฟากฟ้าส่งความรู้สึกไปให้ไกลแสนไกล ให้สัมผัสถึงความฝันอย่างที่สุดไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไร รอยยิ้มกับดวงตาเปล่งประกายก็ยังปรากฏอยู่บนใบหน้าอย่างไม่หวาดหวั่นต่อปัญหาอุปสรรคที่จะสร้างฝันต่อไป หญิงสาวลดดวงตาต่ำลงมาอย่างสดชื่นเบิกบาน ทันใดนั้นสายตาก็ไปสัมผัสกับใบหน้าของใครคนหนึ่งที่กำลังไขเลื่อนกระจกด้านข้างรถเปิดออก เมื่อรถคันนี้แล่นเข้ามาจอดใกล้ๆ กับที่ทุกคนกำลังนั่งกันอยู่

       เสียงเพื่อนๆ อุทานเสียงดังลั่น

       “รถเก๋งสีบรอนซ์...”

       “จุ๊ๆ...”

       ดาวดารินรีบระงับดับเสียงดับอารมณ์กับความตื่นเต้นของเพื่อนๆ หันหน้าไปมองทางอื่น แล้วสะกิดให้เพื่อนๆ ทำตาม กระซิบกระซาบบอกเพื่อนว่าทำท่าทางเฉยๆนะพวกเรา และเธอได้เห็นชายใส่แว่นดำแว่บหนึ่งก่อนจะหันกลับมา

        “เอาไงดีดาว”

       เสียงกระซิบกระซาบของชมพู่ดังขึ้นอย่างอดรนทนไม่ไหวจนแทบจะระงับไม่อยู่

       ชุติมามีสีหน้ากับแววตาตื่นตระหนก กระซิบบอกเพื่อนเสียงแผ่วเบา

       “เราไม่เห็นเขามาหลายเดือนแล้วนะ”

       “อยากได้เลขทะเบียนรถจัง ทำไงดี”

       หญิงสาวหันไปกระซิบบอกเพ็ญพรเพื่อนสาว คนบ้านเดียวกัน

       “อ้าวพี่ปราชญ์มาพอดีเลย”

       เพ็ญพรหันไปพบชายหนุ่มรุ่นพี่เพื่อนบ้านแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกงกำลังเดินเข้ามา จุดหมายปลายทางของเขาคือดาวดารินกับเพื่อนๆ ที่กำลังนั่งรวมกลุ่มกันอยู่ข้างตึกมัณฑนศิลป์ ทุกหันไปมองเป็นตาเดียว ชายหนุ่มโบกมือให้ จังหวะเดียวกันกับที่ปราชญ์เปรื่องกำลังเดินใกล้จะมาถึงท้ายรถสีบรอนซ์ ไวเท่าความคิด ชมพู่กระโดดลิ่วตัวลอยออกจากที่นั่ง วิ่งไปที่ปราชญ์เปรื่องทันที

        “พี่ปราชญ์...”

       ชมพู่ตะโกนเสียงลั่นจนชายหนุ่มตกใจและแปลกใจมาก ชมพู่ไปยืนอยู่ที่ท้ายรถพอดี มองเห็นเลขทะเบียนรถถนัดตา ท่องจำไว้อย่างแม่นยำ คือ กท 04….. แล้วเสียงสตาร์ทรถอย่างรวดเร็วก็ดังขึ้น รถคันนี้วิ่งลัดเลี้ยวออกไปจนชายหนุ่มกับสาวประเภทสองหลบเกือบไม่ทัน

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา