ดาวดาริน : The idol

ดาวดาริน : The  idol

"ดาวดาริน" หญิงผู้ประสบความสำเร็จในงานออกแบบก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกได้เป็นบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นชื่อดังทีมียอดขายสูงสุด ท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยของผู้คน... ชีวิตที่ผ่านความยากลำบาก ต่อสู้กับความแร้นแค้นกฎแห่งกรรมเธอจะแก้ปั

ผู้เขียน ภาริดา(janetoto) ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด

สารบัญ

หน้า ดำเนินการ
หน้า : 1 ความเป๋นไป
หน้า : 2 บทนำ เทพธิดาเดินดิน ตอนที่ 1 มหัศจรรย์แห่งความยากจน
หน้า : 3 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 4 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 5 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 6 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 7 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 8 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 9 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 10 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 11 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 12 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 13 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 14 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 15 บทที่ 15 คืนถิ่น (ตอนจบ)
หน้า : 16 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 17 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 18 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 19 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 20 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 21 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 22 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 23 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 24 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 25 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 26 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 27 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 28 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 29 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 30 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 31 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 32 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 33 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 34 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 35 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 36 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 37 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 38 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 39 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 40 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 41 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 42 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 43 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 44 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 45 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 46 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 47 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 48 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 49 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 50 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 51 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 52 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 53 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 54 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 55 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 56 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 57 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 58 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 59 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 60 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 61 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 62 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 63 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 64 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 65 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 66 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น ตอนที่ 2 บนเส้นทางแห่งความฝัน
หน้า : 67 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 68 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 69 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 70 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 71 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 72 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 73 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 74 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 75 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 76 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 77 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 78 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 79 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 80 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 81 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 82 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 83 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 84 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 85 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 86 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 87 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 88 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 89 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 90 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 91 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 92 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 93 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 94 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 95 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 96 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 97 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 98 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 99 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 100 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 101 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 102 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 103 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 104 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 105 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 106 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 107 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 108 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 109 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 110 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 111 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 112 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 113 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 114 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 115 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 116 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 117 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 118 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 119 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 120 บทที่ 15 คืนถิ่น

บทที่ 15 คืนถิ่น

        หญิงสาวเงยหน้า มองลึกเข้าไปในแววตาแม่ชีลดา ดาวดารินรู้สึกเขินอาย แสดงออกทั้งใบหน้าและท่าทาง

 

        แม่ชีเอ่ยวาจา

 

       “เรื่องนี้เป็นเรื่องของทางโลก แม่อนุญาตให้ลูกเป็นผู้ตัดสินใจ และต้องขอขอบใจพ่อปราชญ์ที่ให้เกียรติพูดต่อหน้าแม่”

 

        หญิงสาวหยุดนิ่งทบทวนความในใจแล้วตัดสินใจ

 

       “ค่ะ ดาวตกลงค่ะ”

 

       ปราชญ์เปรื่องยิ้มกว้าง เด็ดดวงร้องไชโยหัวเราะชอบใจ ดาวดารินหันหน้ามาทางชายหนุ่ม ยิ้มให้อย่างปลาบปลื้ม กำลังใจกลับคืนมาทุกสิ่งทกอย่าง ความรักช่างสดชื่นหอมหวาน แต่ก็ควรควบคู่ไปกับความแกร่งกล้ายืนหยัดอดทน

 

      “ดาวขอให้พี่หมั้นดาวไว้ก่อนนะคะ ดาวก็รักพี่ค่ะ ดาวขอเวลาทำงานต่างๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนนะคะ”

 

      “ได้ครับ ”

 

       ทั้งสองประสานสายตากันอย่างมีความสุข

 

       ดาวดาริน ริเริ่มโครงการปรับปรุงพัฒนาบ้านเกิดสำหรับหมู่บ้านกระชังทอง ปราชญ์เปรื่องคอยช่วยเหลือให้กำลังใจและทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความรักที่อยู่ในขอบเขต เขากล่าวอย่างมั่นใจว่าจะไม่ล่วงเกินหญิงสาวก่อนแต่งงานแน่นอน

 

       หญิงสาวเริ่มรณรงค์โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กวัยรุ่นเพื่อป้องกันสตรีตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 

       เธอนำกลุ่มเด็กวัยรุ่นทั้งชายหญิง เข้าวัดกระชังทองนั่งเรียงรายกันบนพื้นศาลาวัด หยิบอุปกรณ์ไมโครโฟนเครื่องเสียงขนาดเล็ก กล่าวอบรมเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ยกตัวอย่างที่น่าสนใจ มีหลวงตานาค กับแม่ชีลดา เป็นวิทยากรอบรมในเวลาพลบค่ำ หลังเลิกงาน

 

       ดาวดารินเบิกเงินทุนส่วนตัวในบัญชีธนาคารที่มีอยู่ ดำเนินโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้กับชาวหมู่บ้านกระชังทอง

 

       เธอร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านคือผู้ใหญ่วัง เปิดศูนย์ฝึกทอผ้าพื้นเมืองอย่างง่าย สอนปักผ้าลายไทยที่เธอถนัด อบรมวิธีตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับสตรีในหมู่บ้าน ฝึกใช้อุปกรณ์อย่างง่าย เธอกล่าวในที่ประชุมกลุ่มสตรีแม่บ้านว่า ถ้าหากใครยังไม่สามารถลงทุนด้วยจักรเย็บผ้าได้ ก็ให้ใช้ศิลปหัตถกรรมทำด้วยมือ เสร็จแล้วจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปขายที่ตลาดและกรุงเทพฯ

 

       เรื่องการเลี้ยงปลา หญิงสาวเชิญวิทยากรผู้ชำนาญการมาบรรยายและสาธิตวิธีเลี้ยงปลาในกระชังให้ได้คุณภาพ ช่วยกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์อย่างง่ายในท้องถิ่น

 

      เรื่องการป้องกันน้ำท่วมก็จัดให้มีหน่วยกู้ภัย นำเรือท้องแบนกู้ภัยกับเสื้อชูชีพแบ่งเป็นเป็นกลุ่มรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ระดมฝึกซ้อมวิธีป้องกันภัยอยู่เสมออย่างสามัคคี

 

      เรื่องการปลูกพืช มีทั้งปลูกพืชผักสวนครัว และพืชเศรษฐกิจตามแนวริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง เรียงรายสวยงาม พร้อมที่จะเจริญเติบโตตามความมุ่งหมายแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 

       หญิงสาวยืนมองดูวามสำเร็จทางหน้าต่างอยู่บนบ้านทรงเรือนที่เธอปรับปรุงให้ดูสวยงามแบบไทยดั้งเดิม ดาวดาริน ยิ้มให้กับความสุขที่เธอมอบให้กับเพื่อนมนุษย์

 

      ปราชญ์เปรื่องติดต่อคุณชาลีทนายความบริษัทตะวันยอแสง แจ้งเรื่องความเคลื่อนไหวในบัญชีธนาคารของดาวดาริน และขอปิดเป็นความลับจนกว่าจะครบหกสิบวัน หญิงสาวจึงจะยอมเปิดเผยตัว ชายหนุ่มยังไม่อาจถามความรู้สึกของหญิงสาวว่าจะกลับไปที่บริษัทตะวันยอแสงหรือไม่

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา