บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)30466
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)83768
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9452
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??15632
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ70637
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ48242
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ33159
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์54896
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์102766
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์38131
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์71703
กาแล็กซี่กาแล็กซี่40152
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ98177
เอกภพเอกภพ24091
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน83537
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์46922
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา46693
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค116478
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10674
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา91495
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49241
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี23781
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ27527
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8728
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A22725
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A13842
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A21258
พันธะเคมีพันธะเคมี10207
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน29965
ตารางธาตุตารางธาตุ24339
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม39847
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี64217
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน105885
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี21903
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี16855
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์52948
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์21544
พลาสติกพลาสติก28950
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์27239
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์26481
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน45924
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน35594
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14217
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม105196
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม23928
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก18704
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ237127
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต60239
โปรตีนโปรตีน50376
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน135799