บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)38856
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)105243
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10641
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??17817
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ78416
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ52787
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ35732
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์58285
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์120517
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์42601
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์78603
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42385
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ105374
เอกภพเอกภพ25268
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน95962
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์51777
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา56229
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค130578
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11478
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา98904
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก50940
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี29477
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ31126
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9232
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A24603
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A15115
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A26196
พันธะเคมีพันธะเคมี11370
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32451
ตารางธาตุตารางธาตุ25711
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม44845
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี69949
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน111405
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี23087
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี19130
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์57610
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์24124
พลาสติกพลาสติก31785
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์30231
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์29274
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน48592
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน40581
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15461
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม114954
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26313
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก21024
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ259684
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต65624
โปรตีนโปรตีน53821
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน153636