บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)40598
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)112014
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต11033
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??18443
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ80111
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ53997
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ36284
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์59142
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์125377
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์43804
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์80753
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42933
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ106879
เอกภพเอกภพ25531
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน101679
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์53189
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา61155
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค133087
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11651
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา100819
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก51227
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี31381
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ32011
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9389
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A25157
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A15712
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A27625
พันธะเคมีพันธะเคมี11735
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32946
ตารางธาตุตารางธาตุ26017
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม46150
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี71670
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน112771
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี23303
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี19667
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์59108
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์24987
พลาสติกพลาสติก32821
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์31503
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์30084
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน49421
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน41664
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15817
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม118226
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26941
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก21604
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ266004
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต67698
โปรตีนโปรตีน54982
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน159787