บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)22914
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)60942
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต8194
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??13394
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ61760
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ44099
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ30552
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์48610
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์85287
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์32846
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์63993
กาแล็กซี่กาแล็กซี่37332
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ86502
เอกภพเอกภพ22399
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน67342
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์39552
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา35133
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค106596
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10130
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา81549
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก46399
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี20408
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ25433
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8246
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A20490
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A12113
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A16657
พันธะเคมีพันธะเคมี9297
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน26105
ตารางธาตุตารางธาตุ23503
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม35595
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี55114
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน90993
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี19540
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี13816
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์45735
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์18405
พลาสติกพลาสติก25677
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์22692
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์22962
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน40240
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน29812
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ12802
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม86085
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม20821
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก16484
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ205528
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต52095
โปรตีนโปรตีน45368
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน108414