​ภาษาอังกฤษที่แปลว่า “เบื่อ”

โดย ดร.พี่นุ้ย - English Breakfast
www.nuienglish.com

              ถ้าใครกำลังเบื่ออากาศร้อนอยู่ตอนนี้ พี่นุ้ยมีสำนวนภาษาอังกฤษให้ไปใช้อวดภูมิความรู้กับฝรั่งกันด้วยนะ เอาสัก 4 สำนวน สองตัวลงท้ายด้วย “with” และอีกสองตัวลงท้ายด้วย “of”

สองตัวที่ลงท้ายด้วย with ได้แก่

          I am bored with hot weather.
          to be bored with something เป็นคำศัพท์พื้นฐาน แปลว่ารู้สึกเบื่อกับอะไร
          I am fed up with hot weather. นี่ก็เบื่อเหมือนกัน

อีกสองตัวที่ลงท้ายด้วย of
          I am sick of hot weather
          sick แปลว่าป่วย แต่ถ้าใช้ to be sick of แปลว่า เบื่อ
          I am tired of hot weather
          tired แปลว่าเหนื่อย แต่ถ้าใช้ to be tired of แปลว่า เบื่อ