เพลงหยุดไม่ได้ขาดใจ อ๊อฟ ปองศักดิ์ English Version

โดย ดร.พี่นุ้ย - English Breakfast
www.nuienglish.com 

           เนื้อเพลงแปลภาษาอังกฤษ

           Order me not to love you
           Order me to stop loving you
           I feel as if I lost my breath all at once.
           Order me not to love you
           Never again shall I respire.
          If your heart is not mine, I bet I finally die.

           เนื้อเพลงภาษาไทย

           สั่งให้ฉันนั้นหยุดรักเธอสั่งให้ฉันนั้นเลิกคบเธอเหมือนกับสั่งให้หยุดหายใจยังไงอย่างนั้นสั่งให้ฉันต้องหยุดรักเธอเท่ากับฉันต้องหยุดหายใจถ้าฉันขาดเธอไปรับรองว่าต้องขาดใจตาย

           เนื้อหาคำแปลอยู่ใน www.facebook.com/nuienglish เลือก บันทึก