แบบจำลองอะตอมของทอมสัน

แบบจำลองอะตอมของทอมสัน

หลังจากการค้นพบอิเล็กตรอนและทราบว่าอิเล็กตรอนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอะตอมทุกชนิดที่มีประจุไฟฟ้าลบและมีมวลน้อยมากเมื่อเทียบกับมวลของอะตอม คำถามที่ตามมาคือ อะตอมจะมีโครงสร้างอย่างไร เป็นเรื่องธรรมดาที่จะคิดว่าอะตอมในสภาพปกติควรมีประจุเป็นกลาง เนื่องจากสารในสภาพปกติจะเป็นกลางทางไฟฟ้า นักวิทยาศาสตร์ได้คิดเสนอแบบจำลองของอะตอมขึ้นหลายแบบ เริ่มจากแบบของทอมสัน

                ทอมสันได้เสนอความคิดว่า อะตอมมีรูปทรงกลม และประกอบด้วยเนื้ออะตอมที่เป็นประจุบวกและมีอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุไฟฟ้าลบอยู่กระจัดกระจายอย่างสม่ำเสมอ โดยประจุไฟฟ้าลบและประจุไฟฟ้าบวกมีปริมาณเท่ากัน อะตอมจึงอยู่ในสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า และมีความเสถียรมาก ดังรูป 19.10

รูป 19.10 แบบจำลองของอะตอมของทอมสัน

 

ทอมสันไม่ได้อธิบายว่าอิเล็กตรอนยึดตัวในเนื้ออะตอมอย่างไร จึงทำให้อิเล็กตรอนสามารถจัดเรียงตัวให้มีระยะห่างอย่างสมมาตรในอะตอมได้ และแบบจำลองอะตอมของทอมสันไม่สามารถอธิบายสมบัติต่างๆ ของอะตอมได้ ต่อมารัทเทอร์ฟอร์ดได้ทำการทดลองที่แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองอะตอมที่ทอมสันเสนอไม่ถูกต้อง