บริษัทวิชาการดอทคอม จำกัด เว็บไซต์ (วิชาการ.คอม)www.vcharkarn.comที่เป็นสื่อกลางสำหรับกลุ่มคนหลากหลายความรู้ หลากหลายวัย และหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อสร้างและถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคมไทย 


Web-Mobile Project Coordinator (2 ตำแหน่ง)

รายละเอียดของงาน (Job Description)

  • ประสานกับทีม content และ programmer และตรวจสอบการใช้งาน Website เพื่อให้โครงการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด
  • ประสานและร่วมประชุมกับองค์กรภายนอกในงานที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำรายงาน สรุปข้อมูล บันทึกการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ศึกษา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา Website ของบริษัท
  • ดูแล Social Media ต่างๆของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้าน IT หรือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี
  • มีประสบการณ์ 1 - 3 ปีทางด้าน Web / Mobile Development
  • มีความรับผิดชอบ วางแผนโครงการเป็น จัดลำดับความสำคัญของงานได้
  • Good problem solving and Analytical skills

สถานที่ทำงาน
29 ชั้น 7 ห้อง 7 เอฟ ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
เวลาทำการของบริษัท จันทร์-ศุกร์ วันละ 8 ชั่วโมง หยุดเสาร์-อาทิตย์

แผนที่

สนใจส่งรายละเอียดมาที่คุณธนัชชา แซ่ไล่เบอร์โทรศัพท์:086-4907600 , 02 - 655-7464 แฟกซ์: 02 - 655-7463
Email:natcha@vcharkarn.com