ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่13

วิชา : ภาษาไทย ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 16,790 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดเป็นคำพ้องเสียง

 

พาน – ทาน

การ – กาล 

สิบ – ริบ 

นาย – กาย 

2 ) 

ข้อใดเป็นคำพ้องเสียง

 

โคลง – โครง 

โศลก – โศก

เศร้า – เส้า

คราว - คล่าว

3 ) 

ข้อใดเป็นคำพ้องรูป

 

ปวดเศียร – เกษียณ 


กาฬโรค – เหตุการณ์ 
ลวดลาย – พังทลาย เพลาล้อรถ – เพลาเย็น 

4 ) 

ข้อ 4 – 8 เติมคำลงในช่องว่างให้มีความหมายที่สมบูรณ์และเหมาะสม

คุณแม่.....ผ้าปูโต๊ะที่ถูก.....เกี่ยวขาด

 

ซ่อม – ส้อม 

ซ้อม – ส่อม 
ส้อม – ซ่อม 
ส่อม – ซ้อม 


5 ) 

พ่อ.....เอาของ.....มาให้แม่

 

กำนัล – กำนัล 

กำนัล – กำนัน 
กำนัน – กำนัล 
กำนัน – กำนัน 


6 ) 

ถ้ามะม่วงของฉัน.....ฉันคงมีความ.....มาก

 

ศุกร์ – สุก 


สุข – สุก สุข – สุก 
สุก – ศุกร์ 
สุก – สุข 


7 ) 

เขาใช้.....ใส่น้ำให้นกเขา.....กิน

 

ขัน – ขันธ์ 

ขัน – ขัน 
ขรรค์ – ขัน 
ขรรค์ – ขันธ์ 


8 ) 

ไก่.....จงเขียน.....ทึก

 

ขัน – ขรร 

บัน – บัน 

ขัน– บัน 

บรร – บรร 

9 ) 

จากข้อ 9 – 12 คำในข้อใดเขียนถูก

 

บันเจิดบันเทิง

บันจบบันทัด

10 ) 
 

บันยาย


บันหาร

บรรลือบรรดา

11 ) 
 

บันทึกบันลุ

บรรไดบันเทา

12 ) 
 

บันลัยบันทม

บันทึกบันจุ

13 ) 

คำที่มี รร ข้อใดออกเสียงต่างจากพวก

 

มรรคบรรหาร

พรรคพวกกรรมกร

14 ) 

จากข้อ 14 – 16 ข้อใดอ่านผิด

 

ภรรยา อ่านว่า พัน – ยา 

บรรยาย  อ่านว่า  บัน – ยาย มรรยาท  อ่านว่า  มัน – ยาด
ธรรมชาติ  อ่านว่า  ทำ – ชาด


15 ) 
 

ดึกดำบรรพ์  อ่านว่า     ดึก – ดำ – บัน 

อัศจรรย์  อ่านว่า  อัด – สะ – จัน 
สรรพนาม  อ่านว่า  สับ – นาม 
ผิวพรรณ  อ่านว่า  ผิว – พัน 


16 ) 
 

อรรถ อ่านว่า อัก


พรรค  อ่านว่า  พักสรรพ  อ่านว่า  สับกรรม  อ่านว่า  กำ

17 ) 

การแต่งปริศนาคำทาย นิยมใช้คำแบบใด

 

คำที่ไพเราะ

คำคล้องจองคำสุภาพสั้นๆ
คำที่มีความหมายไม่ตรงตัว


18 ) 

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของปริศนาคำทาย

 

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน
ช่วยฝึกปฏิภาณไหวพริบ
ช่วยให้ทำการบ้านได้


19 ) 

อ่านข้อความนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 19 – 20 

       รีรีข้าวสาร

สองทะนานข้าวเปลือก

เลือกท้องใบลาน

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

คดข้าวใส่จาน

พานเอาคนข้างหลังไว้จากบทเพลงเป็นเพลงประกอบการละเล่นในข้อใด

 

มอญซ่อนผ้างูกินหาง

หมากรุกรีรีข้าวสาร

20 ) 

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเพลงร้องเล่น

 

เพื่อความสนุกสนาน


เพื่อข่มขวัญคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามฝึกคิดและจินตนาการฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้ดียิ่งขึ้น