สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 1

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 12,920 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

การกระทำในอดีตของเรา ส่งผลถึงความเป็นไปในปัจจุบัน และยังส่งผลต่อเนื่องไปถึง……………….……..ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง

 

 

อนาคต 

ปีหน้า 

วันพรุ่งนี้ 

ชีวิตหน้า 

2 ) 

ช่วงเวลาที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้เรียกว่าอะไร

 

อดีต

ปัจจุบัน 

อนาคต 

ประวัติศาสตร์ 

3 ) 

คำในข้อใดหมายถึงอดีต 

 

วันมะรืน 

วันพรุ่งนี้ 

วานซืนนี้ 

วันนี้ 

4 ) 

การนับเวลาเป็น พ.ศ. และ ค.ศ. เกี่ยวข้องกับเรื่องใด 

 

การเมือง 

เศรษฐกิจ 

สังคม 

ศาสนา 

5 ) 

ถ้าแม่ของฉันเกิดเมื่อ พ.ศ. 2520 แม่ของฉันจะเกิดในปี ค.ศ. ใด 

 

ค.ศ. 1977 

ค.ศ. 1978 

ค.ศ. 1979 

ค.ศ. 1980 

6 ) 

การนับวันแบบสุริยคติของไทย วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ตรงกับวันสำคัญในวันใด

 

วันจักรี 

วันชาติ 

วันฉัตรมงคล 

วันรัฐธรรมนูญ 

7 ) 

ถ้าวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1 ตรงกับ วันที่ 19 ธ.ค. 2547 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 จะตรงกับวัน เดือน ปี ข้อใด

 

24 ธ.ค. 2547

25 ธ.ค. 2547

26 ธ.ค. 2547

27 ธ.ค. 2547 

8 ) 

ข้อความใด ไม่สัมพันธ์ กับวันที่มีรูป  ในปฏิทิน 

 

วันที่มองไม่เห็นดวงจันทร์

ดวงจันทร์มืดหมดดวง 

ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ 

ดวงจันทร์เต็มดวง

9 ) 

รูป ที่มีอยู่ในปฏิทินหมายถึงสิ่งใด 

 

โลก

ดวงดาว 

ดวงจันทร์ 

ดวงอาทิตย์ 

10 ) 

ในการนับเวลาแบบจันทรคติ จากวันที่มีรูป จนถึงวันที่มีรูป  ในปฏิทินจะห่างกันประมาณกี่วัน 

 

1 วัน 

2 วัน 

5 วัน 

8 วัน 

11 ) 

การนำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้มาเปรียบเทียบกันจัดเป็นขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์

 

 

นำเสนอ 

ตรวจสอบ 

รวบรวม 

กำหนด 

12 ) 

ถ้าต้องการค้นหาเว็บไซต์ข้อมูลด้านต่างๆของชุมชน ค้นได้จากแหล่งใด

 

คอมพิวเตอร์ 

หนังสือในห้องสมุด 

เอกสารทางราชการ 

หนังสือประวัติชุมชน 

13 ) 

ผู้ใหญ่ในชุมชน จัดเป็นแหล่งข้อมูลในลักษณะใด

 

บุคคล 

บันทึก 

สถานที่ 

เอกสาร 

14 ) 

ใครน่าจะรู้ประวัติของชุมชนได้ดีที่สุด

 

นักโบราณคดี

นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้อาศัยอยู่ในชุมชนมานาน 

ข้าราชการที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชน 

15 ) 

การอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องที่เราสืบค้นข้อมูล จัดเป็นขั้นตอนใด

 

กำหนด 

รวบรวม 

ตรวจสอบ 

นำเสนอ 

16 ) 

การที่นักเรียนสืบค้นประวัติของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ ทำให้เกิดผลดีอย่างไร

 

ช่วยให้ชุมชนเจริญขึ้น 

ช่วยให้พัฒนาชุมชนได้เร็วขึ้น 

ทำให้ชุมชนเกิดความสงบสุข 

รู้ประวัติความเป็นมาของชุมชน 

17 ) 

การสืบค้นข้อมูลที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ช่วยให้ทราบข้อมูลของชุมชนด้านใด 

 

ระเบียบวินัยในชุมชน 

วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

การปกครองของชุมชน

ภาวะประชากรในชุมชน

18 ) 

ทำไมจึงต้องตรวจสอบและตีความข้อมูลของชุมชนก่อนนำเสนอ

 

ได้ข้อมูลที่ซับซ้อน

ได้ข้อมูลจำนวนมาก 

ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

ได้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด 

19 ) 

วิธีใดไม่ควรนำเสนอข้อมูลของชุมชน 

 

ร้องเป็นเพลง 

จัดนิทรรศการ 

เขียนเรียงความ 

เล่าเป็นเรื่องราว 

20 ) 

ถ้าในชุมชนของเรามีทั้งวัด โบสถ์ มัสยิด และศาลเจ้า สามารถบอกได้ว่าอย่างไร 

 

ชุมชนนี้มีประชากรหนาแน่น 

ชุมชนนี้เป็นศูนย์รวมอำนาจ 

ผู้นำชุมชนนี้เป็นผู้มีอำนาจ 

ชุมชนนี้มีคนหลายเชื้อชาติ