สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 3

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,598 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

เมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร

 

ล้มเลิกการทำงานนั้น

บอกให้เพื่อนช่วยเหลือ

เปลี่ยนงานใหม่ที่ง่ายกว่า

หาวิธีการแก้ไขโดยใช้เหตุผล

2 ) 

ถ้ามีการโต้แย้งในหมู่คณะ ควรใช้วิธีใดแก้ไขปัญหา

 

ใช้เวลา 

ใช้อารมณ์

ใช้เหตุผลและปัญญา

ใช้ความรู้สึกและความต้องการ

3 ) 

ข้อใดเป็นการเสียสละต่อส่วนรวม 

 

พูดจาไพเราะกับทุกคน 

ช่วยเพื่อนทำการบ้านเสมอ

ทำความสะอาดโต๊ะเรียนของตน 

บริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

4 ) 

ข้อใดหมายถึงการมีคารวธรรม

 

เคารพสิทธิของผู้อื่น

ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

5 ) 

การลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวนา แสดงถึงคุณธรรมในข้อใดมากที่สุด

 

เมตตาธรรม

คารวธรรม 

สามัคคีธรรม  

ปัญญาธรรม 

6 ) 

ถ้าถูกเพื่อนล้อว่า เขียนตัวหนังสือไม่สวยนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร

 

สำรวจตนเอง และปรับปรุงแก้ไข 

ลุกขึ้นตอบโต้ทันที 

เสียใจ และร้องไห้ 

ไปฟ้องครู 

7 ) 

การกระทำในข้อใดที่ควรทำ

 

วิ่งตัดหน้ารถยนต์ 

ทิ้งขยะลงบนทางเดิน 

ข้ามถนนตรงทางม้าลาย 

พ่นสีใส่กำแพงวัด

8 ) 

ข้อใดคือการเสียสละเพื่อประเทศชาติ

 

บริจาคเงินให้ขอทาน 

แบ่งของเล่นให้น้อง 

ช่วยอธิบายโจทย์เลขให้เพื่อนฟัง

บริจาคสิ่งของช่วยทหารที่บาดเจ็บ 

9 ) 

ข้อใดหมายถึง ความประนีประนอมกัน

 

คนที่ทำผิดครั้งแรก ควรได้รับการอภัยและให้โอกาส  

คนเก่ง ไม่จำเป็นต้องง้อคนอื่น  

คนทำดีก็ควรได้รับรางวัล 

คนทำผิดต้องถูกลงโทษ 

10 ) 

ถ้าได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าห้อง เราควรปฏิบัติอย่างไร 

 

ออกกฎบังคับเพื่อนในห้อง 

วางตัวให้เหมาะสมกับหน้าที่ 

ทำตัวสนุกสนานกว่าเดิม 

ให้เพื่อนๆ ทำตัวตามสบาย 

11 ) 

ถ้าพ่อแม่ใช้ให้เราล้างแก้ว เราควรปฏิบัติอย่างไร 

 

แกล้งทำแก้วแตก 

ล้างแก้วด้วยความจำใจ 

ทำเป็นไม่ได้ยินและรีบหลบไป

รีบทำด้วยความเต็มใจ 

12 ) 

ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทของนักเรียน

 

แกล้งเพื่อนที่ไม่สนใจฟังครูสอน 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบในโรงเรียน 

เคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของครู 

ตั้งใจเรียนหนังสือ

13 ) 

ข้อใดคือการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 

อ่านหนังสือที่บ้าน 

ดูข่าวสารบ้านเมือง  

เก็บกวาดขยะบริเวณวัด 

ทำบุญตักบาตรในวันเกิด  

14 ) 

เมื่อไปบ้านเพื่อน เราควรปฏิบัติอย่างไร

 

ช่วยเพื่อนทำงานบ้าน 

ทำความเคารพผู้ใหญ่ในบ้าน 

เดินสำรวจรอบๆ บ้าน 

ทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านเราเอง 

15 ) 

ใครใช้สิทธิเสรีภาพไม่เหมาะสม

 

นกใช้โทรศัพท์สาธารณะนาน 

หนุ่มเปิดเพลงเบาๆ ในบ้าน 

นิ้งไม่ยอมให้ผู้อื่นมาจอดรถขวางประตูบ้านตน 

เอ๋ตัดต้นไม้ในสวนหลังบ้าน

 

16 ) 

เราควรปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะเหตุใด

 

เพราะอาจถูกจับ 

เพราะอาจถูกทำร้าย 

เพราะจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีวัฒนธรรม 

เพราะจะทำให้สังคมไม่วุ่นวาย

17 ) 

การวิ่งเล่นในโรงพยาบาล ควรทำหรือไม่

 

ควร เพราะไม่มีใครคอยตำหนิ 

ควร เพราะมีพื้นที่กว้างขวาง 

ไม่ควร เพราะเป็นการรบกวนผู้อื่น 

ไม่ควร เพราะไม่มีอุปกรณ์การเล่น

18 ) 

นักเรียนจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

 

ทิ้งขยะลงในคลองที่มีน้ำเน่าอยู่แล้ว 

เผาขยะเฉพาะในเขตบ้านของตน 

ตัดต้นไม้เฉพาะต้นที่มีขนาดเล็ก 

ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 

19 ) 

นักเรียนจะช่วยอนุรักษ์ประเพณีในจังหวัดได้อย่างไร

 

ปฏิบัติตามประเพณีที่ดี 

ดัดแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมอื่นๆ 

สะสมภาพประเพณีต่างๆ 

เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นสากล 

20 ) 

การกระทำในข้อใดควรได้รับการยกย่อง

 

ขับรถให้ถึงที่หมายโดยเร็วที่สุด 

เมื่อเห็นคนบาดเจ็บก็รีบช่วยเหลือ 

ทำการบ้านให้เพื่อนเมื่อถูกขอร้อง 

เมื่อนอนตื่นสายก็ไม่ต้องไปโรงเรียน