สังคมศึกษาฯ ป.2 หน่วยที่1

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,539 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดเป็นการนับปีแบบสากลในปัจจุบัน

 

พ.ศ.

 ค.ศ.

ร.ศ.

2 ) 

ข้อใดเป็นการนับปีแบบไทยในปัจจุบัน

 

พ.ศ.

ค.ศ.

ร.ศ.

3 ) 

เราเรียนรู้เกี่ยวกับวัน เดือน ปี ได้จากสิ่งใด

 

นาฬิกา

ปฏิทิน

โทรศัพท์มือถือ

4 ) 

ปี พ.ศ. 2550 ตรงกับปี ค.ศ. ใด

 

ค.ศ. 2005

ค.ศ. 2006

ค.ศ. 2007

5 ) 

อ๊อดเกิดปี ค.ศ. 2000 ตรงกับปี พ.ศ. ใด

 

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2545

6 ) 

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของปฏิทิน

 

ทำให้รู้วันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อ

ทำให้รู้วันสงกรานต์ตรงกับวันใด

ทำให้รู้วันเจ็บป่วยของเราได้

7 ) 

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเรียนรู้เกี่ยวกับช่วงเวลา

 

ทำให้นอนตื่นสายได้

ทำให้เป็นคนตรงต่อเวลา

ทำให้รู้อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

8 ) 

แบบที่เขียนย่อแสดงรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ว่าตั้งอยู่ตำแหน่งใดในพื้นที่ เรียกว่าอะไร

 

แผนที่

แผนผัง

แผนภูมิ

9 ) 

ถ้าเราต้องการแสดงรายละเอียดของสิ่งของในบ้าน ควรจัดทำสิ่งใด

 

แผนภูมิ

แผนที่

แผนผัง

10 ) 

ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้ในการวัดเพื่อเขียนแผนผัง

 

ไม้บรรทัด

เชือก

ตะปู

11 ) 

ถ้าต้องการวัดขนาดของบ้าน ควรใช้เครื่องมือในข้อใด

 

ตลับเมตร

เชือก 

ไม้เมตร 

12 ) 

ถ้าเขียนแผนผังโดยใช้มาตราส่วน10 ม. : 1 ซม. หมายความว่าอย่างไร

 

ความยาวจริง 10 เมตร ความยาวที่เขียนลงในแผนผัง คือ 1 เมตร

ความยาวจริง 10 เมตร ความยาวที่เขียนลงในแผนผัง คือ 1 เซนติเมตร

ความยาวจริง 1 เมตร ความยาวที่เขียนลงในแผนผัง คือ 10 เซนติเมตร

13 ) 

ถ้าคนในครอบครัวมีความคิดเห็นขัดแย้งกันควรทำอย่างไร

 

ร่วมกันแก้ไขปัญหา

ต่างฝ่ายต่างเอาชนะ

พ่อแม่ต้องยอมให้ลูกชนะ

14 ) 

อา คือญาติฝ่ายใด

 

ญาติฝ่ายตา

ญาติฝ่ายพ่อ

ญาติฝ่ายแม่

15 ) 

หน้าที่ในเรื่องอาหารการกินและความสะอาดของบ้าน มักเป็นหน้าที่ของใคร

 

หน้าที่ของลูก

หน้าที่ของพ่อ

หน้าที่ของแม่

16 ) 

ข้อใดคือหน้าที่ของลูก

 

ตั้งใจเรียนหนังสือ

ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้าน

ดูแลความสงบภายในครอบครัว

17 ) 

เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีความต้องการที่แตกต่างกัน ควรทำอย่างไร

 

ทำตามใจลูก

กำหนดข้อตกลงร่วมกัน

ใช้อำนาจเด็ดขาดอยู่ที่พ่อ

18 ) 

ข้อใดไม่ใช่สิทธิเด็ก

 

สิทธิที่จะมีชีวิต

สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา

สิทธิในการเลือกตั้ง ส.ส.

19 ) 

การที่สมาชิกในครอบครัวต่างทำหน้าที่ของตนเอง จะทำให้ครอบครัวเป็นอย่างไร

 

ทะเลาะเบาะแว้งกัน

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ต่างคนต่างอยู่ไม่เกี่ยวข้องกัน

20 ) 

ใครทำหน้าที่ของตนเองไม่ถูกต้อง

 

ใหญ่ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน

กลางคอยตักเตือนน้องเมื่อทำผิด

เล็กเล่นเกมจนไม่ไปโรงเรียน