Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานทางการศึกษา

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์กราฟิกได้เข้ามามีบทบาทมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจ โฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ หรือแม้กระทั่งทางด้านการศึกษา [เข้าชม 66,942] [โดย juraiporn]

CEREC-3D การนำคอมพิวเตอร์กราฟฟิคมาใช้ในการครอบฟัน

CEREC-3D คือการครอบฟันยุดใหม่ โดยใช้กล้องสามมิติถ่ายภาพฟันที่ต้องการบูรณะแล้วก็ออกแบบชิ้นงาน เป็นภาพกราฟฟิกสามมิติแล้วสั่งให้เครื่องกรอผลิตชิ้นงานตามที่ออกแบบไว้ได้ทันที [เข้าชม 25,162] [โดย CG&M]

คอมพิวเตอร์กราฟฟิคกับงานทางด้านโทรทัศน์และโฆษณา

บทนำ กราฟฟิคทางด้านโทรทัศน์และโฆษณา ในปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในงานสื่อ ไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณาทางโทรทัศน์ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ หรือแม้แต่การโฆษณาชนิดเอกสาร แผ่นพับ ป้ายโฆษณาต่างๆ ... [เข้าชม 19,689] [โดย buntan]

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกในงานทางการศึกษา

สำหรับบุคคลที่สนใจงานด้านกราฟฟิก [เข้าชม 63,589] [โดย วิชุดา]

คอมพิวเตอร์กราฟิคในงานทางการศึกษา

อดีตสื่อการเรียนการสอนอาศัยหนังสือเรียน กระดานดำ ไวท์บอร์ด แผ่นใส เป็นต้น แต่ปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่แค่สือดังกล่าว เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น สือที่อยู่ในรูปแบบเดิมก็กลายมาเป็นสื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ ... [เข้าชม 28,616] [โดย supaneeta]

คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานทางการบิน

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีผลในการทำงานในทุกๆสถาบัน รวมทั้งทางการบินด้วย โดยคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักบิน การจำลองสถานการณืต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจริง [เข้าชม 23,866] [โดย MIT10 pear&peay]

The Medical Image Windows Into The Human Body

ภาพางการแพทย์นั้นเปรียบเสมือนหน้าต่างที่จะทำให้เราทราบถึงกระบวนการภายในร่างกาย และเป็นช่องทางให้แพทย์ผู้ทำการรักษาได้ทราบถึงกระบวนการต่างๆ ของโรคอันจะนำไปสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้องต่อไป [เข้าชม 25,275] [โดย pttsu]

DirectX

DirectX คืออะไร ? ทำไมเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราต้องมี DirectX [เข้าชม 38,810] [โดย mrpisanu]

คอมพิวเตอร์กราฟิคในงานทางการศึกษา

อดีตสื่อการเรียนการสอนอาศัยหนังสือเรียน กระดานดำ ไวท์บอร์ด แผ่นใส เป็นต้น แต่ปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่แค่สือดังกล่าว เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น สือที่อยู่ในรูปแบบเดิมก็กลายมาเป็นสื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ ... [เข้าชม 5,346] [โดย supaneeta]

คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานในองค์กร

ความหมาย ความสำคัญในการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานในองค์กรรูปแบบต่างๆ [เข้าชม 32,583] [โดย nuput]

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อช่วยวางแผนการจัดฟัน

ในปัจจุบันความเจริญรุดหน้าของการแพทย์ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ประกอบการวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ของผู้ป่วย ทั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อความแม่นยำของผลลัพธ์ ประหยัดเวลา และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระ ... [เข้าชม 27,370] [โดย cg_medical]

คอมพิวเตอร์กับการออกแบบงานกราฟิก

บทความนี้เป็นการแนะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่ช่วยสำหรับการใช้งานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกที่สนองงานด้านการออกแบบ [เข้าชม 117,087] [โดย chartthai]

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกกับงานทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกกับงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ได้มีการประยุกต์ใช้งานของคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Computer Graphic) มาใช้ในงานสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในการใช้ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ... [เข้าชม 55,602] [โดย ton_inkaew]

The Medical Image Windows Into The Human Body

ภาพางการแพทย์นั้นเปรียบเสมือนหน้าต่างที่จะทำให้เราทราบถึงกระบวนการภายในร่างกาย และเป็นช่องทางให้แพทย์ผู้ทำการรักษาได้ทราบถึงกระบวนการต่างๆ ของโรคอันจะนำไปสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้องต่อไป [เข้าชม 4,957] [โดย pttsu]

เชิญร่วมงานสาธิตวิชาการและงานEDUCA 2007 (ฟรี)

เป็นงานเกียวกับการศึกษา เป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาไทยครับผม [เข้าชม 6,911] [โดย EDUCA]

โรคทาลัสซีเมีย

ใครจะรู้!เพียงแค่เราน้ำหนักเท่าเดิมติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี อาจมีเหตุมาจากเราเป็นโรคทาลัสซีเมียได้ [เข้าชม 10,986] [โดย Kindaichi]

คอมพิวเตอร์กราฟฟิคในงานทางการออกแบบ

������ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์กราฟฟิกได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในงานด้านการออกแบบในหลายๆ ด้านด้วยกัน เช่น งานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ งานด้านการสถาปัตยกรรม ซึ่งได้มีการนำโปรแกรมกราฟฟิกทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในด้านการออกแบบให้มีประ ... [เข้าชม 17,374] [โดย somsurat]

การออกแบบตกแต่งสวน

การจัดสวนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนในสังคมเมืองให้สามารถใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในเมืองและมีเนื้อที่ไม่มาก และต้องการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ โดยผู้ออกแบบสามารถใช้กราฟิกในการออกแบบได้ทั้งที่เป็น ... [เข้าชม 61,556] [โดย siva2517]

เรียนภาษาจีนกลาง(中国语/中國語)จากบทเพลง

การเรียนภาษาจีนกลางด้วยเพลงนั้นจะทำให้ได้ความสนุกสนานเข้าใจง่ายเรียนรู้ได้เร็ว ผู้เขียนได้รวบรวมบทเพลงจีน พิมพ์เป็นอักษรจีนแบบย่อ (Simplified Chinese)ใช้ pinyin ในการกำกับการออกเสียง แปลเป็นภาษาไทย [เข้าชม 117,434] [โดย 啟那隆]

คอมพิวเตอร์กราฟฟิคในงานก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์กราฟฟิคในงานก่อสร้าง [เข้าชม 4,885] [โดย iyaaoi]

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกในงานทางเกม

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกที่มีผู้นิยมใช้กันมากและรู้จักกันแพร่หลายในปัจจุบันนี้ คือ "เกมคอมพิวเตอร์" ซึ่งเป็นการนำคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเข้ามาช่วย ในการออกแบบของฉากและตัวละคร ทำให้เกิดความสมจริง และ เพิ่มความสนุกสนาน ... [เข้าชม 40,778] [โดย Dusadee]

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกในงานทางเกม

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกที่มีผู้นิยมใช้กันมากและรู้จักกันแพร่หลายในปัจจุบันนี้ คือ "เกมคอมพิวเตอร์" ซึ่งเป็นการนำคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเข้ามาช่วย ในการออกแบบของฉากและตัวละคร ทำให้เกิดความสมจริง และ เพิ่มความสนุกสนาน ... [เข้าชม 4,751] [โดย Dusadee]

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกในงานทางเกม

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกที่มีผู้นิยมใช้กันมากและรู้จักกันแพร่หลายในปัจจุบันนี้ คือ "เกมคอมพิวเตอร์" ซึ่งเป็นการนำคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเข้ามาช่วย ในการออกแบบของฉากและตัวละคร ทำให้เกิดความสมจริง และ เพิ่มความสนุกสนาน ... [เข้าชม 4,701] [โดย Dusadee]

คอมพิวเตอร์กราฟิคในงานทางภาพยนตร์

การใช้เทคนิคพิเศษในภาพยนตร์ทำให้คอมพิวเตอร์กราฟิกกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์ภาพจากจินตนาการให้ปรากฏออกมาในภาพยนตร์ที่ให้ความสมจริง การพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างเทคนิคพิเศษส่งผลให้เกิดทางเลือกใหม่แก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ [เข้าชม 37,330] [โดย superatx]