Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
รายงานการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้รายงานนางศิดานันท์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

บทคัดย่อ การศึกษาเรื่องการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ... [เข้าชม 38] [โดย นางศิดานันท์ สิงห์โตทอง]

รายงานการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้รายงานนางศิดานันท์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

บทคัดย่อ การศึกษาเรื่องการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ... [เข้าชม 39] [โดย นางศิดานันท์ สิงห์โตทอง]

รายงานการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้รายงานนางศิดานันท์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

บทคัดย่อ การศึกษาเรื่องการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวใน ... [เข้าชม 35] [โดย นางศิดานันท์ สิงห์โตทอง]

รายงานการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้รายงานนางศิดานันท์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

บทคัดย่อ การศึกษาเรื่องการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวใน เมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประ ... [เข้าชม 35] [โดย นางศิดานันท์ สิงห์โตทอง]

Google จะทำให้สมาร์ทโฟน “ฉลาด” จนสามารถจดจำใบหน้าและวัตถุในวิดีโอได้

Google จะทำให้สมาร์ทโฟน “ฉลาด” จนสามารถจดจำใบหน้าและวัตถุในวิดีโอได้ [เข้าชม 127] [โดย googleappthailand]

Google จะทำให้สมาร์ทโฟน “ฉลาด” จนสามารถจดจำใบหน้าและวัตถุในวิดีโอได้

Google จะทำให้สมาร์ทโฟน “ฉลาด” จนสามารถจดจำใบหน้าและวัตถุในวิดีโอได้ [เข้าชม 76] [โดย googleappthailand]

Google พัฒนา reCAPTCHA แบบใหม่ ที่ผู้ใช้งานไม่ต้องคลิกเมาส์เพื่อยืนยันตัวตน

Google พัฒนา reCAPTCHA แบบใหม่ ที่ผู้ใช้งานไม่ต้องคลิกเมาส์เพื่อยืนยันตัวตน [เข้าชม 89] [โดย googleappthailand]

Google พัฒนา reCAPTCHA แบบใหม่ ที่ผู้ใช้งานไม่ต้องคลิกเมาส์เพื่อยืนยันตัวตน

Google พัฒนา reCAPTCHA แบบใหม่ ที่ผู้ใช้งานไม่ต้องคลิกเมาส์เพื่อยืนยันตัวตน [เข้าชม 42] [โดย googleappthailand]

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายสำหรับ น้องๆ นิสิต/นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่1-4 ทุกคณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ขอเชิญชวนนิสิต/นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 1-4 ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรม PDMO Camp 2017 ในหัวข้อ Toward Thailand 4.0 with Public Debt ระหว่าง วันที่ 14-18 มิ.ย. ... [เข้าชม 196] [โดย PDMO Camp 2017]

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายสำหรับ น้องๆ นิสิต/นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่1-4 ทุกคณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ขอเชิญชวนนิสิต/นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 1-4 ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรม PDMO Camp 2017 ในหัวข้อ Toward Thailand 4.0 with Public Debt ระหว่าง วันที่ 14-18 มิ.ย. ... [เข้าชม 57] [โดย PDMO Camp 2017]

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายสำหรับ น้องๆ นิสิต/นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่1-4 ทุกคณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต/นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 1-4 ทุกคณะ เข้าร่วม กิจกรรม PDMO Camp 2017 ในหัวข้อ "Toward Thailand 4.0 with Public Debt" ระหว่าง วันที่ ... [เข้าชม 50] [โดย PDMO Camp 2017]

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายสำหรับ น้องๆ นิสิต/นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่1-4 ทุกคณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง มีกิจกรรมค่ายดีๆ ที่อยากจะเชิญชวน น้องๆ นิสิต/นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 1-4 ทุกคณะ ได้เข้าร่วม PDMO Camp 2017 ในหัวข้อ "Toward Thailand 4.0 with Public ... [เข้าชม 27] [โดย PDMO Camp 2017]

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายสำหรับ น้องๆ นิสิต/นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่1-4 ทุกคณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง มีกิจกรรมค่ายดีๆ ที่อยากจะเชิญชวน น้องๆ นิสิต/นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 1-4 ทุกคณะ ได้เข้าร่วม PDMO Camp 2017 ในหัวข้อ "Toward Thailand 4.0 with Public ... [เข้าชม 26] [โดย PDMO Camp 2017]

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายสำหรับ น้องๆ นิสิต/นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่1-4 ทุกคณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง มีกิจกรรมค่ายดีๆ ที่อยากจะเชิญชวน น้องๆ นิสิต/นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 1-4 ทุกคณะ ได้เข้าร่วม PDMO Camp 2017 ในหัวข้อ "Toward Thailand 4.0 with Public ... [เข้าชม 24] [โดย PDMO Camp 2017]

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายสำหรับ น้องๆ นิสิต/นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่1-4 ทุกคณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง มีกิจกรรมค่ายดีๆ ที่อยากจะเชิญชวน น้องๆ นิสิต/นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 1-4 ทุกคณะ ได้เข้าร่วม PDMO Camp 2017 ในหัวข้อ "Toward Thailand 4.0 with Public ... [เข้าชม 27] [โดย PDMO Camp 2017]

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายสำหรับ น้องๆ นิสิต/นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่1-4 ทุกคณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง มีกิจกรรมค่ายดีๆ ที่อยากจะเชิญชวน น้องๆ นิสิต/นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 1-4 ทุกคณะ ได้เข้าร่วม PDMO Camp 2017 ในหัวข้อ "Toward Thailand 4.0 with Public ... [เข้าชม 26] [โดย PDMO Camp 2017]

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายสำหรับ น้องๆ นิสิต/นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่1-4 ทุกคณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง มีกิจกรรมค่ายดีๆ ที่อยากจะเชิญชวน น้องๆ นิสิต/นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 1-4 ทุกคณะ ได้เข้าร่วม PDMO Camp 2017 ในหัวข้อ "Toward Thailand 4.0 with Public ... [เข้าชม 25] [โดย PDMO Camp 2017]

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายสำหรับ น้องๆ นิสิต/นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่1-4 ทุกคณะ

Manchester [เข้าชม 25] [โดย PDMO Camp 2017]

รายงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่จะเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ด้วยตนเองมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง เป็นสิ่งที่ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ในเนื้อห [เข้าชม 162] [โดย ครูกิ]

รายงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่จะเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ด้วยตนเองมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง เป็นสิ่งที่ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ในเนื้อห [เข้าชม 92] [โดย ครูกิ]

คู่มือปฏิบัติงานฯ (ต.ค.2559)

คู่มือปฏิบัติงานการพัฒนาสูตรคำนวณคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 - 2561 ของ สกอ.) [เข้าชม 107] [โดย s.chaimeeraeng]

คู่มือปฏิบัติงานฯ (ต.ค.2559)

คู่มือปฏิบัติงานการพัฒนาสูตรคำนวณคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 - 2561 ของ สกอ.) [เข้าชม 67] [โดย s.chaimeeraeng]

คู่มือปฏิบัติงานฯ (ต.ค.2559)

คู่มือปฏิบัติงานการพัฒนาสูตรคำนวณคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 - 2561 ของ สกอ.) [เข้าชม 38] [โดย s.chaimeeraeng]

คู่มือปฏิบัติงานฯ (ต.ค.2559)

คู่มือปฏิบัติงานการพัฒนาสูตรคำนวณคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 - 2561 ของ สกอ.) [เข้าชม 35] [โดย สุภารัตน์]