บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
การอบรมสัมมนา “Decoding Marketing Crisis 2016” โดยภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โอกาสอันดีที่จะเรียนรู้และเข้าใจสถานการณ์การตลาดในปัจจุบันกับการอบรมสัมมนา “Decoding Marketing Crisis 2016” ในหลักสูตรการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ รุ่นที่ 56 (MMM 56) ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 1 เมษายน ... [เข้าชม 20] [โดย K.Ruttiya]

การอบรมสัมมนา “Decoding Marketing Crisis 2016” โดยภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โอกาสอันดีที่จะเรียนรู้และเข้าใจสถานการณ์การตลาดในปัจจุบันกับการอบรมสัมมนา “Decoding Marketing Crisis 2016” ในหลักสูตรการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ รุ่นที่ 56 (MMM 56) ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 1 เมษายน ... [เข้าชม 21] [โดย K.Ruttiya]

[เข้าชม 0] [โดย ]

มาแล้วว!! ค่าย "อนุชนคนอนุรักษ์ครั้งที่ 1 ตอน ภูเขียวคว่ำเช้า ภูเขาคว่ำค่ำ"

ค่ายที่จะพาน้องๆเข้าไปท่องโลกชวนพิศวงในธรรมชาติ มาทำความรู้จักกับป่า และมาเป็นเพื่อนกับสิงสาราสัตว์ ถือสมุดและปากกาเข้ามาศึกษากับธรรมชาติ โดยค่ายจะจัดขึ้นในวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2559 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ... [เข้าชม 467] [โดย ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]

มาแล้วว!! ค่าย "อนุชนคนอนุรักษ์ครั้งที่ 1 ตอน ภูเขียวคว่ำเช้า ภูเขาคว่ำค่ำ"

ค่ายที่จะพาน้องๆเข้าไปท่องโลกชวนพิศวงในธรรมชาติ มาทำความรู้จักกับป่า และมาเป็นเพื่อนกับสิงสาราสัตว์ ถือสมุดและปากกาเข้ามาศึกษากับธรรมชาติ โดยค่ายจะจัดขึ้นในวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2559 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ... [เข้าชม 7] [โดย ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]