บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
สถานที่ท่องเที่ยวที่เห็นว่าดีมากแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่ Queen Sirikit Botanic Garden ควรค่าแก่การไปชมจริงๆ สวยมากๆ

"As the King is the water, I shall be the forest. The forest devotes its loyalty to the water." From H.M. Queen Sirikit's Speech - December 20, 1982 Botanical garden แห่งแรกในประเทศไทย เป็นองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ... [เข้าชม 16,563] [โดย veena]

ปู่เย็น แก้วมณี ... เฒ่าทรนง แห่ง ลุ่มน้ำเพชรบุรี

คุณรู้จักคนคนนี้ไหม? ปู่เย็น แก้วมณี [เข้าชม 7,220] [โดย Woooo!]

6 ตุลา กับสถานะทางประวัติศาสตร์

6 ตุลา กับสถานะทางประวัติศาสตร์ [เข้าชม 8,729] [โดย Woooo!]

แปลก พิบูลสงคราม ผู้เปลี่ยนชื่อ "ประเทศสยาม" เป็น "ประเทศไทย"

แปลก พิบูลสงคราม ผู้เปลี่ยนชื่อ "ประเทศสยาม" เป็น "ประเทศไทย" [เข้าชม 15,420] [โดย Woooo!]

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2494 แต่เป็นรัฐประหารครั้งแรกที่เรียกได้ว่า เป็นการ รัฐประหารตัวเอง (ยึดอำนาจตัวเอง)

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2494 แต่เป็นรัฐประหารครั้งแรกที่เรียกได้ว่า เป็นการ รัฐประหารตัวเอง (ยึดอำนาจตัวเอง) [เข้าชม 7,518] [โดย Woooo!]

การเกิด สุริยุปราคา จันทรุปราคา

การเกิด สุริยุปราคา จันทรุปราคา [เข้าชม 48,428] [โดย Woooo!]

หนังสือส่งเสริมการอ่าน

นวัตกรรม หนังสือส่งเสริมการอ่าน "เรื่องเพื่อนแท้" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [เข้าชม 32,049] [โดย ครูรุ่งทิพย์]

เผบแพร่นวัตกรรม

แบบฝึกเสริมทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [เข้าชม 14,772] [โดย ครูธีรพงษ์]

นวัตกรรมแบบฝึกเสริมทักษะ

การอ่านสะกดคำ และการเขียน สะกดคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [เข้าชม 25,532] [โดย ครูวิภา]

เรื่องของ ในหลวง ที่เรา (อาจ) ไม่เคยรู้

เรื่องส่วนพระองค์ ของในหลวง ที่เรา (อาจ) ไม่เคยรู้ [เข้าชม 5,884] [โดย Woooo!]

พระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน [เข้าชม 41,049] [โดย ครูภัค]

การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน [เข้าชม 69,768] [โดย ครูกั้ง]

การพัฒนาความสามารถด้านไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึกทักษะ

งานวิจัยทางการศึกษา [เข้าชม 7,650] [โดย kruporn]

การทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [เข้าชม 104,495] [โดย ครูอุ้ย]

การส่งเสริมพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

นวัตกรรม การใช้นิทานเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมนิสัยรักการอ่าน 8 เล่ม [เข้าชม 98,993] [โดย หัวหน้าสายอนุบาลปีที่ 1]

การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพท.สระแก้ว เขต 1 จังหวัดสระแก้ว

รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพโดยใช้รูปแบบ CIPP MODEL ของ Stufflebeam [เข้าชม 55,113] [โดย รองกชกร]

ปิดเทอมนี้ เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศดีไหม

ใกล้ถึงวันปิดภาคเรียนฤดูร้อนแล้ว ระยะเวลา 2 เดือนนี้จะไปเรียนซัมเมอร์ที่ไหน อย่างไรดี [เข้าชม 790] [โดย exchange]

เรียนซัมเมอร์ที่อเมริกา เรียนและพักในมหาวิทยาลัย

ไปเรียนภาษา ใช้ชีวิตในหอพักนักเรียน ในมหาวิทยาลัย พร้อมสัมผัสชีวิตนักศึกษาอเมริกัน [เข้าชม 7,580] [โดย exchange]

ไปเรียนซัมเมอร์ที่เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

อ๊อคแลนด์เป็นเมืองที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ริมท่าเรือ และผู้คนที่มีความจริงใจและเป็นมิตร ไปเรียนภาษาช่วงปิดเทอมนี้ พร้อมรับประสบการณ์อันตื่นตาในการใช้ชีวิตในเมืองขนาดใหญ่แบบนิวซีแลนด์ [เข้าชม 7,490] [โดย exchange]

ดูดวงตามวันเกิด

แม่นมากๆ [เข้าชม 4,155] [โดย pe4511261]

การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านดี เก่ง และมีสุขของผู้เรียนผ่านกิจกรรมดอกแก้วแดนซ์

งานวิจัย [เข้าชม 23,251] [โดย ดวงใจ นะตาปา]

ปิดเทอมSummer 51 นี้ ติว คณิตศาสตร์ A-net และ O-net โดย พี่ปิ๊ก คณะศึกษาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โดยตรง ค่ะ

ปิดเทอม’51 นี้ ติว A-net และ O-net คณิตศาสตร์ โดย พี่ ปิ๊ก คณะศึกษาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ โดยตรง เนื้อหาแม่นยำพร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบและตะลุยโจทย์ข้อสอบ Ent [เข้าชม 6,416] [โดย pik_5555]

ขอเชิญร่วมทำบุญสงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์อาพาธ

ด้วยในปัจจุบันพระภิกษุสงฆ์อาพาธตามโรงพยาบาลต่างๆ เช่น รพ.สงฆ์ ยังคงมีอยู่เป็นจำนวนมาก พระสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็นเนื้อนาบุญของเรา ดังคำกล่าวที่ว่า"ผู้ใดปราถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงรักษาภิกษุป่วยไข้" [เข้าชม 2,924,876] [โดย pratomfoundation]

ข้าวหลามบ้านหินลุ่ย...ปริญญาภูมิปัญญาท้องถิ่น

เรื่องเล่าจากทริปที่กลุ่มแม่ๆพาลูกๆไปเยี่ยมชมแหล่งผลิตข้าวหลามบ้านหินลุ่ย เอกลักษณ์ของ จ.ภูเก็ต [เข้าชม 24,148] [โดย bambelle]