vcharkarn.com - Cate Default


บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  


[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

เผยแพร่นวัตกรรม

การเล่นสื่อของเล่นอิสระที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ [เข้าชม 16,089] [โดย ครูเยาวลักษณ์ วันหรั่ง]

[เข้าชม 0] [โดย ]

เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง

สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเพลงใหม่ๆ และเพลงเก่าที่มีความหมายดีๆเชิญทางนี้ค่ะ^_^ (English songs translated to Thai) [เข้าชม 1,911,031] [โดย Little Sun]

[เข้าชม 0] [โดย ]

การสร้างแผนการสอนที่ใช้เกมเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนนับ 21-100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผลงานทางวิชาการ [เข้าชม 6,038] [โดย ครูวาสนา]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

กอล์ฟ...เกมของการควบคุมจิตใจ

ความเป็นเลิศในการเล่นกอล์ฟนั้น เป็นผลมาจากการควบคุมจิตใจ การเคลื่อนไหวของร่างกายและความชำนาญในเกม ที่มาของความสำเร็จนั้น ไม่ได้เกิดจากการซื้อหัวไม้ใหม่ที่มีราคาแพง [เข้าชม 2,661] [โดย progolf]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]