vcharkarn.com - Cate Default


บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
โครงงานคณิตศาสตร์

กิจกรรมนอกหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ตามความถนัดและความสนใจ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เป็นการฝึกปฏิบัติงานที่นักเรียนหาข้อสงสัย ตั้งสมมติฐาน ... [เข้าชม 7,735] [โดย GeniusStage]

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตสาสตร์

การใช้ เกม กิจกรรม และสื่อต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตสาสตร์ [เข้าชม 20,387] [โดย GeniusStage]

ศูนย์ภาวิณี ขอเสนอบริการจัดส่งพนักงานแม่บ้าน/พีเลี้ยงเด็ก/ดูแลผู้สูง/เฝ้าไข้ ประจำบ้านและโรงพยาบาล 02-8643591

ศูนย์ภาวิณี บริการจัดส่งพนักงานแม่บ้าน-แม่ครัว / พนักงานพี่เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กก่อนวัยเรียน / พนักงานดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย / พยาบาลเฝ้าไข้ บริการจัดส่งทั่วประเทศทั้งพักประจำและไปกลับ ( บริการ 24 ชั่วโมง ... [เข้าชม 5,516] [โดย สุริยัน]

ขุมทรัพย์ หรือ ความเปลี่ยนแปลงในยุคนี้

โลกานุวัฒน์ แล้วกลายเป็น โลภาภิวัฒน์ ผมจำไม่ได้แล้วละ ว่าเขาเปลี่ยนกันตอนไหน รู้แต่ว่า ศตวรรษที่ 21 แน่นอน ที่จำได้ โอท็อป ไง หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑื นั่นเองตอนนั้นจำได้เลยว่า คำพวกนี้มาพร้อมๆกัน [เข้าชม 7,315] [โดย seamanfanclub]

ศูนย์ภาวิณี ขอเสนอบริการจัดส่งพนักงานแม่บ้าน/พีเลี้ยงเด็ก/ดูแลผู้สูง/เฝ้าไข้ ประจำบ้านและโรงพยาบาล 02-8643591

ศูนย์ภาวิณี บริการจัดส่งพนักงานแม่บ้าน-แม่ครัว / พนักงานพี่เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กก่อนวัยเรียน / พนักงานดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย / พยาบาลเฝ้าไข้ บริการทั่วประเทศทั้งพักประจำและไปกลับ ( บริการ 24 ชั่วโมง ) ... [เข้าชม 320] [โดย สุริยัน]

บริการจัดส่งทั่วประเทศ0899963263

บริการจัดส่งทั่วประเทศ0899963263 ต้องการแม่บ้าน/แม่ครัว/พี่เลี้ยงเด็ก/พนักงานดูแล-เฝ้าไข้ผู้ป่วย/คนชรา และพนักงาน รปภ. Tel.080-4311851 สนใจใช้บริการ รับทราบข้อมูลจากทีมงานรับเราได้ ไม่ถึง ... [เข้าชม 397] [โดย 002tk]

ศูนย์ภาวิณี ขอเสนอบริการจัดส่งพนักงานแม่บ้าน/พีเลี้ยงเด็ก/ดูแลผู้สูง/เฝ้าไข้ ประจำบ้านและโรงพยาบาล 02-8643591

ศูนย์ภาวิณี บริการจัดส่งพนักงานแม่บ้าน-แม่ครัว / พนักงานพี่เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กก่อนวัยเรียน / พนักงานดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย / พยาบาลเฝ้าไข้ บริการ 24 ชั่วโมง ทั้งพักประจำและไปกลับ สนใจใช้บริการโทร. ... [เข้าชม 2,021] [โดย สุริยัน]

พนักงานดูแล-เฝ้าไข้/แม่บ้าน/แม่ครัวและพี่เลี้ยงเด็ก มีเยอะ สนใจใหม ถ้าสนใจ. tel.0899963263

พนักงานดูแล-เฝ้าไข้/แม่บ้าน/แม่ครัวและพี่เลี้ยงเด็ก มีเยอะ สนใจใหม ถ้าสนใจ. tel.0899963263 สนใจใช้บริการ รับทราบข้อมูลจากทีมงานรับเราได้ ไม่ถึง 5 นาที สัญญาไม่ผูกมัด ไม่พอใจยกเลิกสัญญาได้/เปลี่ยนพนักงานกี่คนก็ได้จนพอใจ ... [เข้าชม 2,092] [โดย 002tk]

พนักงานดูแล-เฝ้าไข้/แม่บ้าน/แม่ครัวและพี่เลี้ยงเด็ก มีเยอะ สนใจใหม ถ้าสนใจ. tel.0899963263

พนักงานดูแล-เฝ้าไข้/แม่บ้าน/แม่ครัวและพี่เลี้ยงเด็ก มีเยอะ สนใจใหม ถ้าสนใจ. tel.0899963263 สนใจใช้บริการ รับทราบข้อมูลจากทีมงานรับเราได้ ไม่ถึง 5 นาที สัญญาไม่ผูกมัด ไม่พอใจยกเลิกสัญญาได้/เปลี่ยนพนักงานกี่คนก็ได้จนพอใจ ... [เข้าชม 44] [โดย 002tk]

ศูนย์ภาวิณี ขอเสนอบริการจัดส่งพนักงานแม่บ้าน/พีเลี้ยงเด็ก/ดูแลผู้สูง/เฝ้าไข้ ประจำบ้านและโรงพยาบาล 02-8643591

ศูนย์ภาวิณี บริการจัดส่งพนักงานแม่บ้าน-แม่ครัว / พี่เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กก่อนวัยเรียน / พนักงานดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย / พยาบาลเฝ้าไข้ บริการ 24 ชั่วโมงทั้งประจำและไปกลับ สนใจใช้บริการของเราโทร. 02-8643591 ... [เข้าชม 3,101] [โดย สุริยัน]

รับบริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง (รับในเขต กทม.เท่านั้น) โดยทีมงานคุณภาพ tel.0899963263

รับบริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง (รับในเขต กทม.เท่านั้น) โดยทีมงานคุณภาพ tel.0899963263 บริษัท โฟร์แมน ออดิแนนซ์ จำกัด ถือกำเนิดขึ้นจากแนวความคิดของ นักบริหารงานรักษาความปลอดภัย โดยตรง ... [เข้าชม 57] [โดย 002tk]

ศูนย์ภาวิณี ขอเสนอบริการจัดส่งพนักงานแม่บ้าน/พีเลี้ยงเด็ก/ดูแลผู้สูง/เฝ้าไข้ ประจำบ้านและโรงพยาบาล 02-8643591

ศูนย์ภาวิณี เนอร์สซิ่งแคร์ บริการจัดส่งพนักงานแม่บ้าน-แม่ครัว / พนักงานพี่เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กก่อนวัยเรียน / พนักงานดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย / พยาบาลเฝ้าไข้ ทั้งพักประจำและไปกลับ บริการทั่วประเทศตลอด24 ชั่วโมง ... [เข้าชม 360] [โดย สุริยัน]

พนักงานดูแล-เฝ้าไข้/แม่บ้าน/แม่ครัวและพี่เลี้ยงเด็ก มีเยอะ สนใจใหม ถ้าสนใจ. tel.0899963263

พนักงานดูแล-เฝ้าไข้/แม่บ้าน/แม่ครัวและพี่เลี้ยงเด็ก มีเยอะ สนใจใหม ถ้าสนใจ. tel.0899963263 สนใจใช้บริการ รับทราบข้อมูลจากทีมงานรับเราได้ ไม่ถึง 5 นาที สัญญาไม่ผูกมัด ไม่พอใจยกเลิกสัญญาได้/เปลี่ยนพนักงานกี่คนก็ได้จนพอใจ ... [เข้าชม 2,233] [โดย 002tk]

ศูนย์ภาวิณี ขอเสนอบริการจัดส่งพนักงานแม่บ้าน/พีเลี้ยงเด็ก/ดูแลผู้สูง/เฝ้าไข้ ประจำบ้านและโรงพยาบาล 02-8643591

ศูนย์ภาวิณี เนอร์สิ่งแคร์ บริการจัดส่งพนักงานแม่บ้าน-แม่ครัว / พนักงานพี่เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กก่อนวัยเรียน / พนักงานดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย / พยาบาลเฝ้าไข้ บริการทั่วประเทศทั้งพักประจำและไปกลับ สนใจใช้บริการของเราติดต่อได้ที่ ... [เข้าชม 3,859] [โดย สุริยัน]

ผลงานที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับ เมืองไทย วันนี้

ไม่มีอะไรมาก ปัญหารอบตัวเมืองไทย มากมาย ผมเองในฐานะคนที่เกิดเมืองไทย แม้ปัจจุบันจะอยู่บ้างไม่อยู่บ้าง อย่างน้อยก็บ้านเกิด เมืองแม่ จึงนำสิ่งดีๆมาฝากเพื่อ แก้ปัญหาบางปัญหา รวมถึงความสะดวกในเมืองไทยให้ได้ ... [เข้าชม 16,780] [โดย seamanfanclub]

ศูนย์ภาวิณี ขอเสนอบริการจัดส่งพนักงานแม่บ้าน/พีเลี้ยงเด็ก/ดูแลผู้สูง/เฝ้าไข้ ประจำบ้านและโรงพยาบาล 02-8643591

ศูนย์ภาวิณี เนอร์สซิ่งแคร์ บริการจัดส่งพนักงานแม่บ้าน-แม่ครัว / พี่เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กก่อนวัยเรียน / พนักงานดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย / พยาบาลเฝ้าไข้ บริการ24 ชั่วโมงทั่วประเทศทั้งพักประจำและไปกลับ สนใจใช้บริการของเราโทร. ... [เข้าชม 2,791] [โดย สุริยัน]

รับบริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง (รับในเขต กทม.เท่านั้น) โดยทีมงานคุณภาพ tel.0899963263

รับบริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง (รับในเขต กทม.เท่านั้น) โดยทีมงานคุณภาพ tel.0899963263 บริษัท โฟร์แมน ออดิแนนซ์ จำกัด ถือกำเนิดขึ้นจากแนวความคิดของ นักบริหารงานรักษาความปลอดภัย โดยตรง ... [เข้าชม 2,092] [โดย golniter]

ศูนย์ภาวิณี ขอเสนอบริการจัดส่งพนักงานแม่บ้าน/พีเลี้ยงเด็ก/ดูแลผู้สูง/เฝ้าไข้ ประจำบ้านและโรงพยาบาล 02-8643591

ศูนย์ภาวิณี เนอร์สซิ่งแคร์ บริการจัดส่งพนักงานแม่บ้าน-แม่ครัว / พนักงานพี่เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กก่อนวัยเรียน / พนักงานดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย/พยาบาลเฝ้าไข้ บริการ 24 ชั่วโมงทั่วประเทศทั้งพักประจำและไปกลับ ... [เข้าชม 91] [โดย สุริยัน]

ศูนย์ภาวิณี ขอเสนอบริการจัดส่งพนักงานแม่บ้าน/พีเลี้ยงเด็ก/ดูแลผู้สูง/เฝ้าไข้ ประจำบ้านและโรงพยาบาล 02-8643591

ศูนย์ภาวิณี เนอร์สซิ่งแคร์ บริการจัดส่งพนักงานแม่บ้าน-แม่ครัว / พนักงานพี่เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กก่อนวัยเรียน / พนักงานดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย/พยาบาลเฝ้าไข้ บริการ 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศทั้งพักประจำและไปกลับ ... [เข้าชม 1,160] [โดย สุริยัน]

[เข้าชม 0] [โดย ]

บริการจัดส่ง(ยกระดับมาตรฐาน) พนักงานดูแล-เฝ้าไข้/แม่บ้าน/แม่ครัว/พี่เลี้ยงเด็ก สนใจ. tel.0899963263

บริการจัดส่ง(ยกระดับมาตรฐาน) พนักงานดูแล-เฝ้าไข้/แม่บ้าน/แม่ครัว/พี่เลี้ยงเด็ก สนใจ. tel.0899963263 สนใจใช้บริการ รับทราบข้อมูลจากทีมงานรับเราได้ ไม่ถึง 5 นาที สัญญาไม่ผูกมัด ไม่พอใจยกเลิกสัญญาได้/เปลี่ยนพนักงานกี่คนก็ได้จนพอใจ ... [เข้าชม 190] [โดย golniter]

รับตรวจดวงชะตาฟรี

รับตรวจดวงชะตาฟรี 1 คำถามเท่านั้นนะคะ [เข้าชม 3,849] [โดย msncactus]

บริการจัดส่ง(ยกระดับมาตรฐาน) พนักงานดูแล-เฝ้าไข้/แม่บ้าน/แม่ครัว/พี่เลี้ยงเด็ก สนใจ. tel.0899963263

บริการจัดส่ง(ยกระดับมาตรฐาน) พนักงานดูแล-เฝ้าไข้/แม่บ้าน/แม่ครัว/พี่เลี้ยงเด็ก สนใจ. tel.0899963263 สนใจใช้บริการ รับทราบข้อมูลจากทีมงานรับเราได้ ไม่ถึง 5 นาที สัญญาไม่ผูกมัด ไม่พอใจยกเลิกสัญญาได้/เปลี่ยนพนักงานกี่คนก็ได้จนพอใจ ... [เข้าชม 94] [โดย golniter]

บริการจัดส่ง(ยกระดับมาตรฐาน) พนักงานดูแล-เฝ้าไข้/แม่บ้าน/แม่ครัว/พี่เลี้ยงเด็ก สนใจ. tel.0899963263

บริการจัดส่ง(ยกระดับมาตรฐาน) พนักงานดูแล-เฝ้าไข้/แม่บ้าน/แม่ครัว/พี่เลี้ยงเด็ก สนใจ. tel.0899963263 สนใจใช้บริการ รับทราบข้อมูลจากทีมงานรับเราได้ ไม่ถึง 5 นาที สัญญาไม่ผูกมัด ไม่พอใจยกเลิกสัญญาได้/เปลี่ยนพนักงานกี่คนก็ได้จนพอใจ ... [เข้าชม 1,101] [โดย golniter]