ขยะสร้างคน คนสร้างชาติ | วิชาการ.คอม


ขยะสร้างคน คนสร้างชาติ

เป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพ ของขบวนการกำจัดขยะด้วยจิตอาสาของมูลนิธิพุทธฉือจี้แห่งไต้หวัน ซึ่งเต็มไปด้วยพลังที่น่าทึ่ง และน่าสนใจ ว่าทำได้อย่างไร

ผู้เขียน ผู้สังเกตการณ์ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ขยะสร้างคน คนสร้างชาติ

ท่านที่สนใจ ดาวน์โหลดได้จากเวบไซต์ของศูนย์คุณธรรม ดังนี้ http://www.moralcenter.or.th/web/moral/upload/8/FileUpload/101_6639.pdf ไม่สามารถนำลงในที่นี้ได้ เพราะเป็นไฟล์ที่มีข้อเขียนและภาพ 4 สี สวยงามตลอดเล่ม จึงมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่นำลงในที่นี้ได้หมด 2007-08-12

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา