สคส. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ KM เพื่อการพัฒนาองค์กรอัจฉริยะ | วิชาการ.คอม


สคส. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ KM เพื่อการพัฒนาองค์กรอัจฉริยะ

ปัจจุบันความสามารถในการรับข้อมูลข่าวสารและการใช้สารสนเทศขององค์กร อาจไม่สำคัญเท่าความสามารถในการปรับตัว การเรียนรู้ การสร้างและใช้ความรู้ ที่นำไปสู่การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าขององค์กร นี่คือคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นองค์กรอัจฉริยะ การจัดการความรู้ หรือ Knowl

ผู้เขียน learn ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

สคส. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ KM เพื่อการพัฒนาองค์กรอัจฉริยะ

ปัจจุบันความสามารถในการรับข้อมูลข่าวสารและการใช้สารสนเทศขององค์กร อาจไม่สำคัญเท่าความสามารถในการปรับตัว การเรียนรู้ การสร้างและใช้ความรู้ ที่นำไปสู่การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าขององค์กร นี่คือคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นองค์กรอัจฉริยะ การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management : KM) มีส่วนเสริมสร้างความเป็นอัจฉริยะให้กับองค์กรได้อย่างไรนั้น ด้วยเหตุนี้ สคส. (สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนำงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ได้จัดงานสัมมนา KM เพื่อการพัฒนาองค์กรอัจฉริยะ หรือ KM for Building the Intelligent Organization ขึ้นในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2550 เวลา 09.00-16.30 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ (หลักสี่) ห้องมิราเคิลแกรนด์ A,B (ชั้น 4) โดยมีวิทยากรระดับชาติ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์มากมาย อาทิ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ผู้อำนวยการ สคส. ,ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ที่ปรึกษาด้านวางกลยุทธ์และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน , ดร.ปรอง กองทรัพย์โต ผู้จัดการอาวุโส บริษัท สแปนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ ดร.เกศรา รักชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Learning Organization, Leadership,Coaching,Communication &Interpersonal Skills ทั้งหมดนี้จะชวนท่านผู้สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาองค์กร ด้วยหลักการบริหารสมัยใหม่ที่ไม่ทิ้งรากเหง้าของความเป็นไทย ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kmi.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-298-0664-8 ต่อ 331 (คุณปราณี จริยะพร)

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา