เจาะโอกาสการค้าตลาด CLMV และ Business Matching | วิชาการ.คอม


เจาะโอกาสการค้าตลาด CLMV และ Business Matching

หลักสูตรที่เหมาะกับเจ้าของกิจการและผู้ประกอบการ หรือผู้สนสนใจและมองหาตลาดขยายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้า CLMV

ผู้เขียน ฝ่ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เจาะโอกาสการค้าตลาด CLMV และ Business Matching

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการร่วมศึกษาดูงาน

พบ เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่นกงสุล ทูตพาณิชย์ สภาการค้าและหอการค้า

แลกเปลี่ยน ข้อมูลธุรกิจการค้าการลงทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่น

นำเสนอสินค้าเพื่อร่วมธุรกิจกันในอนาคตกับผู้ประกอบการท้องถิ่น

สำรวจ ตลาดในพื้นที่เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดค้าปลีก ค้าส่ง

หัวข้อ

ประเทศกัมพูชา/เวียดนาม

เส้นทางที่ 1 กทม.- (พนมเปญ)- กัมพูชา– (โฮจิมินห์) เวียดนาม 14-17 มี.ค.61

เส้นทางที่ 2 กทม.- เสียมราฐ – กัมพูชา 19- 21 ก.ค. 61

เส้นทางที่ 3 กทม.- (ฮานอย) เวียดนาม 23-25 ส.ค.61

ประเทศเมียนมาร์

เส้นทางที่ 1 กทม - ย่างกุ้ง 19-21 มิ.ย.61

เส้นทางที่ 2 กทม - มัณฑะเลย์ 23-26 พ.ค.61

เส้นทางที่ 3 กทม - เมียวดี - ผาอัน - มะละแหม่ง 11-13 ต.ค.61

เส้นทางที่ 4 กทม. - บาเต็ง - ย่างกุ้ง 23-25 ก.ย.61

เส้นทางที่ 5 กทม. - ตองอู - ย่างกุ้ง 20-22 พ.ย.61

สปป.ลาว

เส้นทางที่ 1 กทม – ปากเซ – สาละวัน 13-15 ก.ย. 61

เส้นทางที่ 2 กทม - สะหวันเขต – คำม่วน 22-24 พ.ย.61 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา