ช่วยสอนหน่อย | วิชาการ.คอม


ช่วยสอนหน่อย

ขุดอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความจุ 18.64×10กำลัง9 ลูกบาศก์เมตร และวัดพื้นที่บริเวณที่ต้องการขุดได้ 4.5×10กำลัง6ตารางเมตร จงหาความลึกของอ่างเก็บน้ำนี้

ผู้เขียน ไม่ได้เก่งเหมือนใคร ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

No results found.

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา