Smart farming Thailand 4.0 เพาะพันธ์สุนัขชิวาวาในตึกแถว รายได้ มากกว่า 200,000 บาท/ปี | วิชาการ.คอม


Smart farming Thailand 4.0 เพาะพันธ์สุนัขชิวาวาในตึกแถว รายได้ มากกว่า 200,000 บาท/ปี

เกษตรมิติใหม่ยุค ศตวรรษที่ 21 คือ - ความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร (มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่) - มีความรู้ในด้านเกษตรแต่ละสาขา (มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ) - เชื่อมโยงและบริหารการจัดการการผลิตและการตลาด (มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้า) - คำนึงคุณภาพและความ

ผู้เขียน it_pro ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การนำ Smart farming Thailand 4.0 เพาะพันธ์สุนัขชิวาวาในตึกแถว

            การทำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการในธุรกิจนั้นช่วยเพิ่มศักยภาพให้การทำงานมากขึ้น เรื่องของ Smart farming นั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการปลูกพืช  ผัก ผลไม้เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการทำในรูปแบบของปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอีกด้วย การเพาะพันธ์สุนัขชิวาวานั้นก็เป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมก่อให้เกิดมูลค่าได้เช่นกัน นายวรจักร สิริวิเศษวรกุล หรือคุณตี๊ เป็นพนักงานราชการที่ทำงานประจำที่ใช้เวลาว่างจากการทำงานพัฒนาสายพันธ์ชิวาวา เพื่อจำหน่ายและยังมีพ่อพันธ์สายเลือดดีให้ผสมพันธ์ โดยการนำเทคโนโลยีในด้านต่างๆ มาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าและบริหารจัดการ มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสนใจเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้ต่อปีกว่า 200,000 บาท ที่สำคัญทั้งหมดนี้อยู่บนพื้นที่ 8*4 ตารางเมตร หรือเพียงแค่ห้องแถวชั้นเดียว

        โดยปกติเอง คุณตี๊ เป็นคนรักสัตว์มักจะมีสัตว์เลี้ยงมากมายที่ผ่านมือผมมาตั้งแต่เด็ก สุดท้ายแล้วก็เริ่มเลี้ยงชิวาวาตัวแรกก็ 10 ปี ที่แล้วได้ จากการเลี้ยงก็เกิดเป็นการออกลูกหลาน จึงนำมาขายเพราะเลี้ยงเองไม่ไหว สมัยนั้นก็มีตลาดออนไลน์ตามเว็บไซต์เพียงอย่างเดียวในการขาย แต่ในปัจุบันได้คิดแผนดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน คิดถึงผลรายได้ในแต่ละปี โดยเริ่มจากการสร้างแบรนด์ และออกแบบโลโก้ก่อน คือใช้ชื่อว่า ชิวาวา มอนสเตอร์ นั้นก็เพราะว่าชิวาวาถ้ามีหน้าตาที่แปลก เช่น มีปากสั้น ตาโต ขาสั้น ก็จะเป็นที่นิยมมากกว่าซึ่งดูคล้ายกับสัตว์ประหลาดแต่มีความน่ารักในตัวเอง โดยใช้พื้นที่เลี้ยงบริเวณหน้าบ้านและภายในตัวบ้านมีบริเวณเพียง 8*4 ตารางเมตร ด้วยพื้นที่เพียงเท่านี้ การเลี้ยงแบบเชิงคุณภาพจึงมีประโยชน์มากกว่าในเชิงปริมาณ จึงเลือกใช้สายพันธ์ที่ดี ในขั้นตอนแรกคือการเลือกพ่อพันธ์ แม่พันธ์ เนื่องจากเคยผิดพลาดมาก่อน กล่าวคือตอนแรกเลือกแต่เพียงแค่ว่าสุนัขสวยงามมีลักษณะที่ดี แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้ลูกได้สวยตามสายพันธ์ เพราะต้องขายลูกของเค้า จึงจำเป็นที่ลูกๆ จำต้องมีลักษณะที่ดีตามเกณฑ์ตั้งไว้ ดังนั้นจึงแก้ไขโดยการติดตามผลงานของพ่อ และแม่พันธ์ เฝ้าดูจากสถิติ เช่น สายเลือด อัตราการเกิดในด้าน สี เพศ และจำนวนที่เกิด ในรุ่น 3 Gen ก่อนหน้า เพื่อประเมินถึงคุณภาพในการสืบทอดในรุ่นต่อไป คล้ายกับการนำหลักสถิติและความน่าจะเป็นมาใช้ เพราะบางครั้งการเลี้ยงดูจากความสวยงามจากภายนอกเพียงอย่างเดียวไม่สามารถการันตีในเรื่องของการให้ลูกในแบบและสีที่ต้องการได้ ยิ่งถ้าไม่สามารถคลอดเองได้แบบธรรมชาติเพราะกระดูกเชิงกรานเล็กเกินไปจำเป็นต้องผ่าคลอด ทั้งหมดนี้ก็เป็นอุปสรรคและสิ้นเปลืองในเรื่องของต้นทุนเป็นอย่างมาก เมื่อการให้ลูกนิ่งมากพอแล้วคุณภาพของลูกชิวาวาที่ผ่านออกมาเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

            หลังจากการสร้างแบรนด์ชื่อแล้วจึงทำการออกแบบโลโก้ให้ติดตากับผู้พบเห็น และนำเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาช่วยในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงของข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลของการตลาด โดยการสร้าง Website Facebook fanpage Youtube มีกลุ่มคนรักชิวาวาเพื่อเชื่อมโยงการเลี้ยงการแบ่งปันความรู้ปัญหาต่างๆ ต่อกันและกัน เมื่อกลุ่มชิวาวามีคนที่เริ่มเลี้ยงแล้วหรือกำลังจะตัดสินใจเลี้ยงสามารถมีข้อมูลในด้านต่างๆ ในการตัดสินใจมากขึ้น ในด้านการตลาดเริ่มแรกก็มีการใช้ Boot Promote เป็นเครื่องมือของ fanpage facebook เพื่อให้สินค้าได้ไปแสดงในกลุ่มลูกค้าที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด การใช้ google adwords เพื่อประมูลให้ Website ติดหน้าแรกของ google แต่เมื่อแบรนด์ติดตลาดแล้ว การใช้เครื่องมือในการโปรโมทก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป ลูกค้าสามารถทราบและติดตามเราได้เองจากเทคโนโลยี Social Network จนมีลูกค้าจากต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมากผ่านช่องทาง Internet จนกระทั่งเดินทางมาหรือสั่งซื้อออนไลน์กันเลย

            การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องสำคัญ หลายคนที่เลิกเลี้ยงกันก็เพราะสร้างความรบกวนต่อเพื่อนบ้าน ทั้งมลพิษทางเสียงและกลิ่น ในเรื่องนี้หากผมไม่ได้อยู่บ้านในตอนแรกสุนัขจะเห่ามากเมื่อได้ยินเสียงหรือเห็นคนแปลกหน้า ช่วงแรกใช้วิธีทางธรรมชาติก่อนโดยการนำเค้าใส่คอกหน้าบ้านให้เห็นคนเดินผ่านไปมาเพื่อสร้างความคุ่นเคยแต่เล็ก

        หากบางครั้งมีการเห่าก็จะใช้กล้อง IP CAM เพื่อดูผ่านมือถือและสามารถพูดคุยผ่านมือถือได้ อีกทั้งยังสามารถช่วยได้ดีเมื่อสุนัขป่วยหรือใกล้กำหนดคลอด ในอนาคตกำลังคิดค้น แอฟพลิเคชั่นปล่อยความถี่ เพื่อให้สุนัขรับรู้และหยุดเห่า โดยการศึกษาพบว่าความถี่ที่สุนัขได้ยินแต่คนไม่ได้ยินนั้น มีขนาดตั้งแต่ 50-15000 MHz หากทำได้จะช่วยลดมลพิษทางเสียงได้ ในเรื่องของมูลขับถ่ายได้แบ่งโซนบ้านเป็น 2 โซนคือโซนเปียกและโซนแห้ง เมื่อสุนัขขับถ่ายมูลใช้วิธีตักเก็บ ปัสสาวะใช้น้ำล้างได้ทันที ใช้น้ำส้มสายชูประพรมบริเวณที่ตัวผู้ฉี่ไว้ สามารถยับยั้งกลิ่นได้ดี

            ในเรื่องของผลผลิตและผลตอบแทนนั้น ชิวาวาสามารถท้องได้ ปีละ 2 ครั้ง ออกลูก 4-5 ตัว ราคาตัวละ 15,000 – 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับเรื่องของเพศและสี ปัจจุบันสีที่นิยมคือ ช็อกโกแลตแทน และสีช็อกโกแลต เมอเร่ ทั้งนี้ทั้งนั้น ทรงและหน้าก็มีเหตุผลที่ทำให้ราคาดี ขาดอย่างใดอย่างนึงไปไม่ได้ รายได้ต่อปีก็ได้ถึง 200,000 บาท เลยทีเดียว 

ที่มา : https://www.facebook.com/monsterchihuahua

            

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา